luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Una nova perspectiva/A new perspective/Una nueva perspectiva

Reflexió de la Setmana  18 de juliol de  2020 unnamedUna nova perspectiva

Identificar-se amb l’ésser de llum i la personalitat similar a Déu, és anomenat consciència de l’ànima. La consciència de l’ànima pot ser descrita com un estat de la ment en la qual, conscient i subconscientment, portem amb nosaltres l’auto-imatge de ser un ésser de llum no-físic, vivent, etern i pacífic.
L’ésser és sempre l’ésser; però pot arribar a identificar-se amb el físic i a crear una auto-imatge corporal, entrant així en la consciència de cos. Tot i que la consciència de cos s’hagi tornat la normal a la societat dels nostres dies, la consciència d’ànima és, i sempre serà, l’estat de consciència original i natural. En aquest estat, hi ha l’autèntica i natural experiència de seguretat, pau, felicitat, puresa, saviesa, amor, poder i llibertat.
L’ésser no pertany a aquest món físic, ha vingut des d’una dimensió diferent de llum i silenci. L’ésser pertany eternament a aquest món de llum. L’ésser és semblant a Déu en la seva naturalesa. Pertany a la família dels éssers de llum subtils, eterns; la família del Pare Suprem, Déu.
Entendre i viure amb aquesta convicció, es coneix com a consciència de l’ànima.

Extracte de el llibre:
Viure la meditació,
Per assolir profunda saviesa alegria i pau,
Ed. Brahma Kumaris
Rona Schweitz

Week reflection     july  18,   2020 unnamedA new perspective

Identifying with the light being and God similar personality is called soul consciousness. Soul consciousness can be described as a state of mind in which, consciously and subconsciously, we carry with us the self-image of being a non-physical, living, eternal and peaceful being of light.
The being is always the being; but it can come to identify with the physical and create a body self-image, thus entering body consciousness. Although body consciousness has become normal in today’s society, soul consciousness is, and always will be, the original, natural state of consciousness. In that state, there is the authentic and natural experience of security, peace, happiness, purity, wisdom, love, power and freedom.
The being does not belong to this physical world, it has come from a different dimension of light and silence. The being belongs eternally to that world of light. Being is similar to God in its nature. It belongs to the family of subtle, eternal beings of light; the family of the Supreme Father, God.
Understanding and living with this conviction is known as soul consciousness.

Excerpt from the book:
Live the meditation,
To achieve deep wisdom joy and peace,
Ed. Brahma Kumaris
Rona Schweitz

Reflexión de la Semana  18 de julio 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

qui-socminimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: