luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Horitzons il·limitats/Unlimited horizons/Horizontes ilimitados

Reflexió de la Setmana  9 de agost  de 2020unnamedHoritzons il·limitats

Quan el silenci és profund i ple de plenitud, quan no anhelem ja el so, quan la concentració en l’Un és completa, llavors, com una fletxa el pensament troba el seu blanc i es fon en ell.
Aquí, l’ésser no només té una breu visió de Déu, sinó que absorbeix La seva puresa de manera total, completa i absoluta. Un cop que l’ésser està ple de la Llum pura en què s’ha convertit ara, irradia cap als altres aquesta energia en la forma de pau i amor, com un far vivent.
El silenci és el pont de comunicació entre el Diví i el diví de l’ésser humà; en el silenci trobem el que és més preuat. El silenci espiritual és el que prepara el cor i la ment per comunicar-nos amb l’Un.
No es tracta d’una comunicació basada en paraules repetitives ni en teories intel·lectuals, com tampoc en demanar la satisfacció de desitjos limitats. La comunicació sagrada és l’harmonia de l’ésser original amb l’Un Etern.
El silenci espiritual em dóna energia pura i altruista de la Font Creativa per trencar el capoll de pols i rutina, obrint horitzons il·limitats de nova visió. Absort en la profunditat del silenci em renovo, la ment es neteja a si mateixa facilitant una percepció diferent de la realitat, la meva pròpia eternitat.

Extracte de el llibre:
El punt Alfa,
Una mirada a Déu,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Week Reflection   august    9,  2020unnamedUnlimited horizons

When silence is deep and overflowing with fullness, when we no longer yearn for sound, when concentration on the One is complete, then, like an arrow, thought finds its target and melts into it.
There, the being not only has a brief vision of God, but absorbs His purity in a total, complete and absolute way. Once the being is filled with the pure Light that it has now become, it radiates that energy to others in the form of peace and love, like a living beacon.
Silence is the bridge of communication between the Divine and the divine of the human being; in silence we find what is most precious. Spiritual silence is what prepares the heart and mind to communicate with the One.
It is not a communication based on repetitive words or intellectual theories, nor is it about asking for the satisfaction of limited desires. Sacred communication is the harmony of the original being with the Eternal One.
The spiritual silence gives me pure and altruistic energy from the Creative Source to break the cocoon of dust and routine, opening limitless horizons of new vision. Absorbed in the depth of silence I renew myself, the mind cleanses itself facilitating a different perception of reality, my own eternity.

Excerpt from the book:
The Alpha point,
One look at God,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  9 de agosto 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

qui-socminimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: