luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Tranquil·litat de fer el que està bé/Peace of mind doing what is right/Tranquilidad de hacer lo que está bien

Tranquil·litat de fer el que està bé

Quan un fa el que és correcte, l’alliberació i l’alegria que se sent, no té punt de comparació amb el que es pot sentir quan un rep un regal o una bona consideració.

De petits ens guiem pels que els pares ens diuen, per saber el què és o no correcte; però no sabem que ells també s’equivoquen de vegades. I, al arribar a l’adultesa, la responsabilitat recau en nosaltres mateixos. Aleshores descobrim que ens equivoquem i que els nostres pares també.

Ens agrada sentir-nos bé amb el que fem. No crec que ningú faci res per sentir-se malament o incòmode amb si mateix. Si més no, moltes de les coses que fem, diem o pensem, no necessàriament en aquest ordre, tenen resultats contraris als que hem desitjat. Aleshores, com poder aconseguir no equivocar-se?

La resposta és molt senzilla; tanmateix un s’hi ha d’avesar, s’hi ha d’insistir, i així, potser s’aconseguirà no vessar-la. És simple: preguntar-nos nosaltres mateixos què hi ha al darrera del que estem pensant, d’allò que anem a dir, en aquella acció que volem dur a terme; si no hi han motivacions egoistes o de manipulació o d’enveja o de revenja o de ressentiment, etc.; si és purament net, segurament no hi hauran errors.

Ara, però, no ens podem fer trampes; hem de ser honests i no justificar-nos dient-nos a nosaltres mateixos: no hi he pogut fer res més, m’han obligat les circumstàncies o els demés. Som els que decidim pensar o no pensar, dir o no dir, fer o no fer alguna cosa. Triem sempre!

Peace of mind doing what is right

When you do the right thing, the liberation and joy you feel is beyond compare to what you can feel when you receive a gift or good consideration.

As children we are guided by what parents tell us, to know what is correct or not; but we don’t know that they are also wrong sometimes. And, as we reach adulthood, the responsibility falls on ourselves. Then we discover that we were wrong and that our parents too.

We like to feel good about what we do. I don’t think anyone does anything to feel bad or uncomfortable about themselves. At the very least, many of the things we do, say or think, not necessarily in this order, have the opposite results to what we have hoped for. So, how can you manage not to be wrong?

The answer is very simple; however, you have to get used to it, you have to insist, and thus, perhaps it will be possible not to screw it up. It is simple: ask ourselves what is behind what we are thinking, what we are going to say, in that action we want to carry out; if there are no selfish or manipulative motivations or envy or revenge or resentment, etc .; if it is purely clean, surely there will be no errors.

Now, however, we must make not traps to ourselves; we must be honest and not justify ourselves by saying to ourselves: I couldn’t do anything else, circumstances or others have forced me. We are the ones who decide to think or not to think, to say or not to say, to do or not to do something. We always choose!

Tranquilidad de hacer lo que está bien

Cuando uno hace lo que es correcto, la liberación y la alegría que se siente, no tiene punto de comparación con lo que se puede sentir cuando uno recibe un regalo o una buena consideración.

De pequeños nos guiamos por los que los padres nos dicen, para saber lo que es o no correcto; pero no sabemos que ellos también se equivocan a veces. Y, al llegar a la adultez, la responsabilidad recae en nosotros mismos. Entonces descubrimos que nos equivocamos y que nuestros padres también.

Nos gusta sentirnos bien con lo que hacemos. No creo que nadie haga nada para sentirse mal o incómodo consigo mismo. Cuando menos, muchas de las cosas que hacemos, decimos o pensamos, no necesariamente en este orden, tienen resultados contrarios a los que hemos deseado. Entonces, ¿cómo poder conseguir no equivocarse?

La respuesta es muy sencilla; sin embargo uno se tiene que acostumbrar, hay que insistir, y así, tal vez se conseguirá no pifiarla. Es simple: preguntarnos nosotros mismos que hay detrás de lo que estamos pensando, de lo que vamos a decir, en aquella acción que queremos llevar a cabo; si no hay motivaciones egoístas o de manipulación o de envidia o de revancha o de resentimiento, etc .; si es puramente limpio, seguramente no habrá errores.

Ahora, sin embargo, no nos podemos hacer trampas; debemos ser honestos y no justificarnos diciéndonos a nosotros mismos: no he podido hacer nada más, me han obligado las circunstancias o los demás. Somos los que decidimos pensar o no pensar, decir o no decir, hacer o no hacer algo. ¡Elegimos siempre!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: