luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Revisar i canviar jo mateix/Review and change myself/Revisar y cambiar yo mismo

Reflexió de la Setmana  26 de setembre de 2020  

Revisar i canviar jo mateix

De vegades, quan ens sentim frustrats, descontents o desmotivats, el que fem és mirar al voltant i buscar “responsables”. Però, què hi ha darrere d’això?; por d’haver d’afrontar, por a prendre les regnes de les nostres vides i assumir responsabilitats. Sens dubte, el comportament i les accions dels “culpables” poden ser reprovables. Tanmateix, què és el que hem de revisar i canviar en nosaltres mateixos?
Cal que ens adonem que, queixar-nos sempre ens porta a un espai de negativitat, i, també hem d’acceptar que, en realitat som nosaltres els que permetem que els nostres sentiments i pensaments flueixin en determinada direcció. És a dir, quan sentim rebuig per alguna cosa o per algú, el rebuig el creem nosaltres mateixos, no el crea pas la persona o la circumstància. El sentiment de malestar és el que nosaltres creem en relació amb el que passa allà fora. La situació ha estat només l’estímul extern que ha activat la nostra pròpia negativitat.
De vegades, triguem a comprendre i a acceptar aquest principi senzill, però profund: “Sóc el creador dels meus pensaments i sentiments; sóc jo mateix quí percep alguna cosa com ofensiva o intolerable”. La percepció es basa principalment en els filtres de les nostres creences. Depenent del filtre que acoloreix la nostra percepció, així és la nostra reacció interna, així són els nostres pensaments, sentiments i emocions. Per això, si de veritat volem construir l’edifici de la calma interior, haurem de renunciar a la consciència victimista, i adoptar una consciència protagonista i responsable.

Extracte de el llibre:
Arquitectura de la calma,
Guia pràctica per a la serenitat, equilibri interior,
Ed. Luciérnaga
Vicenç Alujas i Guillermo Simó

Weec Reflection  september  26, 2020  

Review and change myself

Sometimes when we feel frustrated, unhappy, or unmotivated, what we do is look around and look for “responsible.” But what is behind it ?; fear of having to face, fear of taking charge of our lives and taking responsibility. Without a doubt, the behavior and actions of the “culprits” can be reprehensible. However, what is it that we must review and change in ourselves?
We need to realize that complaining always leads us to a space of negativity, and we must also accept that it is actually we who allow our feelings and thoughts to flow in a certain direction. That is, when we feel rejection for something or someone, the rejection is created by ourselves, not created by the person or the circumstance. The feeling of discomfort is what we create in relation to what happens out there. The situation has only been the external stimulus that has activated our own negativity.
Sometimes it takes us time to understand and accept this simple but profound principle: “I am the creator of my thoughts and feelings; it is I myself who perceives something as offensive or intolerable.” Perception is primarily based on the filters of our beliefs. Depending on the filter that colors our perception, this is our internal reaction, this is our thoughts, feelings and emotions. Therefore, if we really want to build the building of inner calm, we are going to have to renounce the victimizing consciousness, and adopt a protagonist and responsible consciousness.

Excerpt from the book:
Architecture of calm,
Practical guide to serenity, inner balance,
Ed. Luciérnaga
Vicenç Alujas and Guillermo Simó

Reflexión de la Semana  26 de septiembre 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

3 comments on “Revisar i canviar jo mateix/Review and change myself/Revisar y cambiar yo mismo

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: