luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Pel poder de l’Amor/By the power of love/Por el poder del Amor

Pel poder de l’Amor

*L’amor, si és amor emocional, no és amor real.
*L’amor espiritual és il·limitat.
*L’amor per Déu és el més real perquè és a nivell de l’esperit.
*L’amor emocional està connectat amb el cos , no pas amb l’esperit, perquè està limitat a un entorn, persona, relació, estatus, fama, etc
.

classe de Didi Sudesh

Déu dóna l’amor per les ànimes, per l’esperit, indiscriminadament. Ell és com l’oceà que amb la seva aigua fa fluir els rius en ploure al terra, enduent-se tota la brutícia acumulada al llarg del curs dels rius.
L’aigua del riu no és seva, és l’aigua de l’Oceà. Els rius som nosaltres, les ànimes que fluïm per l’amor de l’Oceà, que ens omple amb la Seva aigua i ens neteja d’impureses fins tornar a l’Oceà, on allà es fonen totes elles. L’aigua torna a l’aigua, es fon a l’Oceà sense perdre la identitat; doncs, sinó, allò significaria desaparèixer per sempre, tal com s’ha entès erròniament en alguna religió. L’aigua segueix sent aigua i torna a omplir les lleres dels rius quan surt neta de l’oceà per l’evaporació i plou. Es torna a embrutar en tot el seu recorregut, torna a començar el nou cicle.
Aquesta és una simbologia del què és el cicle rotatori que seguim tots els humans i tots els elements del que està composta tota matèria. És per l’amor de Déu, la energia exterior, que torna tot al seu lloc.

By the power of love

*Love, if it is emotional love, it is not real love.
*Spiritual love is unlimited.
*Love for God is the most real because it is at the level of the spirit.
*Emotional love is connected with the body, not with the spirit, because it is limited to an environment, person, relationship, status, fame, etc.

Didi Sudesh class

God gives love for souls, for the spirit, indiscriminately. He is like the ocean that with its water makes the rivers flow by raining on the ground, carrying away all the dirt accumulated along the course of the rivers.
The river water is not yours, it is the ocean water. We are the rivers, the souls who flow through the love of the Ocean, which fills us with His water and cleanses us of impurities until we return to the Ocean, where they all merge. The water returns to the water, it merges into the Ocean without losing its identity; otherwise, it would mean disappearing forever, as has been erroneously understood in some religion. Water is still water and refills riverbeds when it comes out of the ocean clean through evaporation and it rains. It gets dirty all over again, the new cycle begins again.
This is a symbology of what is the rotary cycle that all humans follow and all the elements of which all matter is composed. It is for the love of God, the external energy, that returns everything to its place.

Por el poder del Amor

*El amor, si es amor emocional, no es amor real.
*El amor espiritual es ilimitado.
*El amor por Dios es el más real porque es a nivel del espíritu.
*El amor emocional está conectado con el cuerpo, no con el espíritu, porque está limitado a un entorno, persona, relación, estatus, fama, etc.

classe de Didi Sudesh

Dios da el amor por las almas, por el espíritu, indiscriminadamente. Él es como el océano que con su agua hace fluir los ríos en llover en el suelo, llevándose toda la suciedad acumulada a lo largo del curso de los ríos.
El agua del río no es suya, es el agua del Océano. Los ríos somos nosotros, las almas que fluimos por el amor del Océano, que nos llena con Su agua y nos limpia de impurezas hasta volver al Océano, donde allí se funden todas ellas. El agua vuelve al agua, se funde en el Océano sin perder la identidad; pues, sino, ello significaría desaparecer para siempre, tal como se ha entendido erróneamente en alguna religión. El agua sigue siendo agua y vuelve a llenar los cauces de los ríos cuando sale limpia del océano por la evaporación y llueve. Se vuelve a ensuciar en todo su recorrido, vuelve a empezar el nuevo ciclo.
Esta es una simbología de lo que es el ciclo rotatorio que seguimos todos los humanos y todos los elementos de lo que está compuesta toda materia. Es por el amor de Dios, la energía exterior, que vuelve todo a su sitio.

One comment on “Pel poder de l’Amor/By the power of love/Por el poder del Amor

  1. Retroenllaç: Què és l’amor?/What is love?/¿Qué es el amor? | lumminiscències

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: