luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Entenent la vida/Understanding life/Entendiendo la vida

Acabem ja d’una vegada amb l’antiga creença de que Déu és un Jutge implacable i que la Seva venjança o càstig recau damunt nostre en forma de calamitats

ESSÈNCIA 6/gener/2021: *Estigueu constantment feliços tenint la consciència de que el Pare Benvolent només inspira coses beneficioses*

Si entenem com està format el guió de la vida, entendrem que tot el que succeeix és natural, que segueix un programa cíclic i repetitiu, que res té a veure amb Déu i que funciona com la Natura.


Let’s put an end to the old belief that God is an implacable Judge and that His revenge or punishment falls on us in the form of calamities.

ESSENCE 6/January/2021: * Remain constantly happy having the awareness that the Benevolent Father only inspires beneficial things*

If we understand how the script of life is formed, we will understand that everything that happens is natural, that it follows a cyclical and repetitive program, that it has nothing to do with God and that it works like Nature.


Terminemos ya de una vez con la antigua creencia de que Dios es un Juez implacable y que Su venganza o castigo recae sobre nosotros en forma de calamidades

ESENCIA 6/enero/2021: * Permaneced constantemente felices teniendo la conciencia de que el Padre Benevolente sólo inspira cosas beneficiosas *

Si entendemos como está formado el guión de la vida, entenderemos que todo lo que sucede es natural, que sigue un programa cíclico y repetitivo, que nada tiene que ver con Dios y que funciona como la Naturaleza.


🔴Com podria portar desgracies als Seus fills Aquell que tot en Ell son virtuts?

🟠 Could He who all in Him are virtues bring misfortunes to His children?

🟡¿Como podría traer desgracias a Sus hijos Aquel que todo en Él son virtudes?

🔴S’ha malentès la frase de qui t’estima et farà plorar. El plor ve del dolor infligit a l’ànima.

🟠 The phrase “who loves you will make you cry” has been misunderstood. The crying comes from the pain inflicted on the soul.

🟡Se ha malentendido la frase de quien te quiere te hará llorar. El llanto viene del dolor infligido al alma.

🔴Ell només porta benefici al món.

🟠He only brings benefit to the world.

🟡 Él sólo trae beneficio al mundo.

🔴Al no sentir que siguem fills de Déu creiem que Ell és un Ésser imaginari

🟠By not feeling that we are children of God, we believe that He is an imaginary Being

🟡Al no sentir que seamos hijos de Dios creemos que Él es un Ser imaginario

🔴 Altrament El fem venjatiu, responsable de les desgràcies per castigar els nostres actes

🟠Otherwise we believe him vindictive, responsible for misfortunes to punish our acts

🟡De lo contrario Le creemos vengativo, responsable de las desgracias para castigar nuestros actos

🔴 Desconèixer el Pare de l’ànima ens torna orfes i vulnerables

🟠 Knowing the Father of the soul makes us orphans and vulnerable

🟡 Desconocer el Padre del alma nos vuelve huérfanos y vulnerables

🔴Reconeguem-Lo com a Pare/Mare i ens obrirem finalment al Seu dolç amor omplint-nos de fortalesa i res del que pugui succeir, per més convulsiu que sigui, farà que ens tremolin les cames. Entendrem que tot té una finalitat i que la veurem al final.

🟠Let us recognize Him as Father/Mother and we will finally open ourselves to His sweet love filling us with fortitude and nothing that may happen, no matter how convulsive, will make our legs shake. We will understand that everything has a purpose and that we will see it at the end.

🟡 Reconozcámoslo como Padre/Madre y nos abriremos finalmente a Su dulce amor llenándonos de fortaleza y nada de lo que pueda suceder, por más convulsivo que sea, hará que nos tiemblen las piernas. Entenderemos que todo tiene una finalidad y que la veremos al final.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: