luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Es parla d’àngels/There is talk of angels/Se habla de ángeles

Es parla d’àngels

Si heu passat per una temporada pertorbadora, si heu estat en uns moments d’intranquil·litat, si heu sentit que per dins alguna cosa no va bé, si us trobeu descontents amb vosaltres mateixos i indefectiblement amb els demés.., és probable que duri un temps llarg. M’hi afegeixo també. Potser ens en podrem sortir per nosaltres mateixos amb una bona determinació, i, durarà el que duri, que acostuma a ser poc. Però, si cerquem l’energia que ens falta una mica més enllà de la quotidianitat.., fent una mirada fora dels nostres horitzons naturals acostumats, fixant aquesta mirada interior en l’intangible però infrangible.., és possible que hi trobem el tron confortable que ens proveirà d’estabilitat reconfortant; és a dir, apartar-nos uns instants del brogit exterior per gaudir de la pau inherent a l’ésser, a l’ànima o esperit, aturar-ho tot per uns minuts. Avui dia, és una meravella que hi hagi tantes persones entrant en el món de la meditació en un estat de pau i amb bons desitjos pel món, i enviant tan bones vibracions. Potser no en son conscients.., però es parla d’àngels.., i què son els àngels? Què son els àngels sinó les bones vibracions que s’escampen generosament per tot l’univers, per l’èter, a cabassos, quan om entra en un estat meditatiu amb la intenció expressa de beneficiar..? El desig de beneficiar és aquella energia que om pot rebre en el moment adequat i que fa guarir tota pertorbació, malestar, manca d’amor espiritual, doncs, tant som receptors d’aquests àngels com podem ser projectors d’aquesta bona energia, agraint al incògnit que l’ha llançat a l’univers i deixant-la que segueixi el seu camí després de sentir-nos plens. Siguem aquests àngels dels que es parla.

There is talk of angels

If you have gone through a perturbing season, if you have been in a few moments of restlessness, if you have felt that something is not right inside, if you find yourself unhappy with yourself and indefectibly with others.., it is likely to last a long time. I add myself too. Maybe we can get out of it on our own with good determination, and it will last as long as it does, which is usually little. But, if we look for the energy that we lack a little beyond the everyday.., taking a look outside of our accustomed natural horizons, fixing this inner gaze on the intangible but unshakable.., we may find the comfortable throne that provide us comforting stability; that is, to take a few moments away from outside noise to enjoy the inherent peace of being, soul or spirit, stop everything for a few minutes. Today, it is a wonder that there are so many people entering the world of meditation in a state of peace and with good wishes for the world, and sending such good vibes. Maybe they are not aware of it.., but there is talk of angels.., and what are angels? What are angels if not the good vibrations that spread generously throughout the universe, through the ether, in handfuls, when anyone enters a meditative state with the express intention of supporting..? The desire to give benefit is that energy that can be received at the right time and that cures all perturbation, discomfort, lack of spiritual love, because, as wel as we are recipients of these angels, we so can be projectors of this good energy, thanking to the incognito who he has thrown her into the universe, and, letting her go on her way after feeling full. Let’s be these angels that are talked about.

Se habla de ángeles

Si habéis pasado por una temporada perturbadora, si habéis estado en unos momentos de intranquilidad, si habéis sentido que por dentro algo no va bien, si os encontráis descontentos con vosotros mismos y indefectiblemente con los demás.., es probable que dure un tiempo largo. Me añado también. Quizás podremos salir de ello por nosotros mismos con una buena determinación, y, durará lo que dure, que suele ser poco. Pero, si buscamos la energía que nos falta un poco más allá de lo cotidiano.., dando una mirada fuera de nuestros horizontes naturales acostumbrados, fijando esta mirada interior en lo intangible pero inquebrantable.., es posible que encontremos el trono confortable que nos proveerá de estabilidad reconfortante; es decir, apartarnos unos instantes del ruido exterior para disfrutar de la paz inherente al ser, al alma o espíritu, pararlo todo por unos minutos. Hoy en día, es una maravilla que haya tantas personas entrando en el mundo de la meditación en un estado de paz y con buenos deseos para el mundo, y enviando tan buenas vibraciones. Quizá no son conscientes de ello.., pero se habla de ángeles.., y ¿qué son los ángeles? ¿Qué son los ángeles sino las buenas vibraciones que se esparcen generosamente por todo el universo, por el éter, a raudales, cuando qualquiera entra en un estado meditativo con la intención expresa de beneficiar..? El deseo de beneficiar es aquella energía que se puede recibir en el momento adecuado y que hace curar toda perturbación, malestar, falta de amor espiritual, pues, tanto somos receptores de estos ángeles, como podemos ser proyectores de esta buena energía, agradeciendo al incógnito que la ha lanzado al universo y dejándola que siga su camino tras sentirnos llenos. Seamos estos ángeles de los que se habla.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: