luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

“L’anti-vacuna”/”The anti-vaccine”/”La antivacuna”

🕉 Posant-nos a l’abast de la llum del Teu poder, obtenim energia per canviar, per començar a tallar hàbits nocius que no percebem com a tals i a permetre sentir l’amor espiritual contra el que estàvem vacunats.
Aquesta és la meravella de practicar meditació més enllà dels límits de ser quelcom que relaxi i prou. Un medi de connectar amb Déu sense necessitat de cants ni resos, només de tu a Tu.
Déu és només una paraula neutra que defineix l’Ésser amb el que tota religió vol connectar, però que en realitat és el Pare o la Mare de totes les ànimes del món humà. I com tota herència d’ADN que es transmet físicament de pares a fills.., així mateix, quan El considerem Pare o Mare, també heretem el Seu ADN espiritual: pau, amor, felicitat, saviesa, poder o energia.

Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és gif.gif

✝ By putting ourselves within reach of the light of Your power, we obtain energy to change, to begin to cut harmful habits that we do not perceive as such and allow us to feel the spiritual love against which we were vaccinated.
This is the wonder of practicing meditation beyond the limits of being something that only relaxes. A means of connecting with God without the need for songs or prayers, only on the same level.
God is just a neutral word that defines the Being with whom all religion wants to connect, but who is actually the Father or Mother of all souls in the human world. And like any inheritance of DNA that is transmitted physically from parents to children.., likewise, when we consider Him Father or Mother, we also inherit the spiritual DNA from Him: peace, love, happiness, wisdom, power or energy.

Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és gif.gif

☪ Poniéndonos al alcance de la luz de Tu poder, obtenemos energía para cambiar, para empezar a cortar hábitos nocivos que no percibimos como tales y permitir sentir el amor espiritual contra el que estábamos vacunados.
Esta es la maravilla de practicar meditación más allá de los límites de ser algo que relaje únicamente. Un medio de conectar con Dios sin necesidad de cantos ni rezos, sólo de tú a tú.
Dios es sólo una palabra neutra que define el Ser con el que toda religión quiere conectar, pero que en realidad es el Padre o la Madre de todas las almas del mundo humano. Y como toda herencia de ADN que se transmite físicamente de padres a hijos.., asimismo, cuando Le consideramos Padre o Madre, también heredamos Su ADN espiritual: paz, amor, felicidad, sabiduría, poder o energía.


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: