luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Menys que això?/Less than that?/¿Menos que eso?

Menys que això?

Hi ha una dita que neix en el fons incògnit mundà que diu així: “viu i deixa viure”.

VIVE Y DEJA VIVIR – hechoderetazos

PUNTS 5/3/21: *Els que son conscients de l’ànima es tornen molt dolços; per això Baba (Déu) diu: no feu mal al cor de ningú. Sou fills de Déu, no? Per què us considereu menys que això?

Si prenem d’exemple a la mare i al pare quan som petits per saber com actuar i així estem tranquils pensant que fem el que cal, aleshores, què ens costa agafar exemple de la Mare/Pare (Déu) i així evitar causar danys al nostre cor de l’ànima i al dels demés? Si contínuament hem de sentir el dolor del penediment.., voldrà dir que no aprenem res del nostre pas per la vida: -ni vivim ni deixem viure.- Ell ens ho diu molt clar: “Perquè us considereu menys que això?” Menys que fills de Déu?

Less than that?

There is a saying that is born in the mundane incognito background that goes like this: “live and let live”.

POINTS 3/5/21: * Those who are soul conscious become very sweet; That is why Baba (God) says: do not hurt anyone’s heart. You are children of God, right? Why do you consider yourself less than that?

If we take the example of the mother and the father when we are young to know how to act and thus we are calm thinking that we do what is right, then what does it cost us to take the example of the Mother/Father (God) and thus avoid causing harm to our heart of soul and to that of others? If we continually have to feel the pain of repentance.., it means that we do not learn anything from our passage through life: -we neither live nor let live.- He tells us very clearly: “Why do you consider yourselves less than that? ” Less than children of God?

¿Menos que eso?

Hay un dicho que nace en el fondo incógnito mundano que dice así: “vive y deja vivir”.

Las mejores frases de Mafalda

PUNTOS 5/3/21: * Los que son conscientes del alma se vuelven muy dulces; por eso Baba (Dios) dice: no hagáis daño al corazón de nadie. Sois hijos de Dios, ¿no? ¿Por qué os consideráis menos que eso?

Si tomamos de ejemplo a la madre y al padre cuando somos pequeños para saber cómo actuar y así estamos tranquilos pensando que hacemos lo que es correcto, entonces, ¿qué nos cuesta tomar ejemplo de la Madre/Padre (Dios) y así evitar causar daños a nuestro corazón del alma y al de los demás? Si continuamente tenemos que sentir el dolor del arrepentimiento.., querrá decir que no aprendemos nada de nuestro paso por la vida: -ni vivimos ni dejamos vivir.- Él nos lo dice muy claro: “¿Por qué os consideráis menos que eso?” ¿Menos que hijos de Dios?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: