luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El do/The don/El don

El do

Vaig tenir l’avi patern que en la seva vellesa, cap al final, va patir una malaltia greu i els metges deien que era molt estrany que no experimentés dolor ya que era molt dolorós el que tenia. De fet aquesta va ser la seva realitat durant tota la seva vida. Curiosament no se’l veia patir gens ni mica. Ell va néixer el mateix dia de Sant Joan i es deia que els que naixien aquest dia tenien un do.., potser aquest va ser el seu. Quí voldria patir!
La resta d’humans que no tenim aquest do.., ja sabeu.
Tanmateix, hi ha una manera de apaivagar el sofriment del karma que hem de netejar al final.., i, a més, obtenir un gran premi: la possibilitat de néixer en un món que comença, en un món que és com un nadó, dolç, alegre, i, benèvol. La manera.., estudiar el Raja Ioga que Déu ensenya, meditar profusament i connectar tant com sigui possible amb aquesta Ànima Suprema anomenat Déu. Ell diu: “-Recordeu-Me només a Mi i els “pecats” acumulats de tants naixements vostres, es dissoldran del damunt del vostre cap”.- Per tant.., el karma acumulat de tants naixements s’apaivagarà un tant.
Aquest és el do que podem fer nostre, però no ve de regal, ve de l’esforç que surt de la nostra determinació i connexió amb Ell. *Curs online meditació Raja Ioga*

The don

I had a paternal grandfather who in his old age, towards the end, suffered a serious illness and the doctors said that it was very rare that he did not experience pain since what he had was very painful. In fact, this was the reality of him throughout his life. Curiously, he was not seen to suffer the least. He was born on the same day of San Juan and it was said that those who were born that day had a don.., perhaps this was his. Who would want to suffer!
The rest of humans who we do not have this gift.., you know.
However, there is a way to appease the suffering of karma that we have to wash at the end.., and, in addition, obtain a great prize: the possibility of being born in a world that begins, in a world that is like a baby, sweet , cheerful, and, benevolent. The way.., study the Raja Yoga that God teaches, meditate profusely and connect as much as possible with this Supreme Soul called God. He says: “-Remember Me only Me and the accumulated “sins”of so many of your births will dissolve from above your head”.- Therefore.., the accumulated karma of so many births will appease somewhat.
This is thedon that we can make our own, but it does not come as a gift, it comes from the effort that comes out from our determination and connection with Him. *Raja Yoga meditation online course*

El don

Tuve un abuelo paterno que en su vejez, hacia el final, sufrió una enfermedad grave y los médicos decían que era muy raro que no experimentara dolor ya que era muy doloroso lo que tenía. De hecho, esta fue su realidad durante toda su vida. Curiosamente no se le veía sufrir lo más mínimo. Él nació el mismo día de San Juan y se decía que los que nacían ese día tenían un don.., quizás este fue el suyo. Quién querría sufrir!
El resto de humanos que no tenemos este don.., ya sabéis.
Sin embargo, hay una manera de apaciguar el sufrimiento del karma que tenemos que limpiar al final.., y, además, obtener un gran premio: la posibilidad de nacer en un mundo que empieza, en un mundo que es como un bebé, dulce, alegre, y, benévolo. La manera.., estudiar el Raja Yoga que Dios enseña, meditar profusamente y conectar en lo posible con esta Alma Suprema llamado Dios. Él dice: “-Recordadme sólo a Mí y los “pecados” acumulados de tantos nacimientos vuestros, se disolverán de encima de vuestra cabeza”.- Por lo tanto.., el karma acumulado de tantos nacimientos apaciguará un tanto.
Este es el don que podemos hacer nuestro, pero no viene de regalo, viene del esfuerzo que sale de nuestra determinación y conexión con Él. *Curso on line meditación Raja Yoga*

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: