luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Amor-apego/Love-attachment/Amor-apego

Amistad y vida espiritual | Teresa, de la rueca a la pluma

Amor-apego

Confonem l’amor amb l’apego. Tot i semblar una paradoxa, per estimar cal estar desaferrat. Si hi ha apego, allò és necessitar; per tant, hi pot haver el temor de que no se’ns doni o de perdre allò que desitgem. Estimar és quelcom molt noble, elevat i espiritual.., connectat directament amb l’ànima de cadascú, pel que podem comprendre que, de la mateixa forma que l’ànima no s’endú res quan se’n va del seu cos.., l’amor que és tan volàtil com ella, no es pot lligar amb cap corda perquè no fugi. Quan volem atrapar l’amor, aquest fugirà com el fum d’entremig dels dits. Aleshores, necessitar no pot ser sinònim d’estimar, tot i que així ho hem absorbit en la nostra cultura.
L’amor pel propi cos també es regeix per aquesta llei del des apego, doncs, punt 9/4/21: les ànimes que som, adoptem diferents cossos i en cada un d'ells interpretem el nostre paper del temps en que toca l’experiència de vida en aquell cos. El temor de morir és la por de perdre la identitat que hem estimat a força de conviure en aquell cos. El gran acte d’amor per a nosaltres mateixos és desaferrar-nos de l’amor-apego que sentim pel cos actual, doncs, només ens ha servit per fer el paper destinat en aquest espai-temps, i això vol dir que el paper i les experiències viscudes en ell només son això, no pas la nostra identitat. Al sortir d’ell, entrarem en un altre cos nou i llavors adoptarem una altra manera de fer, i, mai perdrem la nostra identitat, perquè l’ànima sempre viu, mai mor.

Deseo sexual. Amor y adicción, el mismo origen -elartedesabervivir.com

Love-attachment

We confuse love with attachment. Although it may seem like a paradox, to love you have to be detached. If there is attachment, that is need; therefore, there may be the fear that what we want will not be given to us or that we will lose. Loving is something very noble, elevated and spiritual.., directly connected with the soul of each one, so we can understand that, in the same way that the soul does not carry off anything when it leaves its body.., love, which is as volatile as it, it cannot be tied with any rope so that it does not run away. When we want to seize love, it will flee like smoke between the fingers. So, needing cannot be synonymous with loving, even though we have absorbed it in our culture.
Love for one’s own body is also governed by this law of detachment, since, point 4/9/21: the souls that we are, we adopt different bodies and in each one of them we interpret our role of the time in which the experience of life in that body touches. The fear of dying is the fear of losing the identity that we have loved by living in that body. The great act of love for ourselves is to detach ourselves from the love-attachment that we feel for the current body, since, it has only served us to play the role destined in this space-time, aand this means that the role and the experiences lived in him, they are just that, not our identity. When we leave it, we will enter another new body and then we will adopt another way of doing and we will never lose our identity, because the soul always lives, never dies.

Romantic Love Wallpaper for Android - APK Download

Amor-apego

Confundimos el amor con el apego. Aunque parezca una paradoja, para amar hay que estar desapegado. Si hay apego, aquello es necesitar; por lo tanto, puede haber el temor de que no se nos dé o de perder aquello que deseamos. Amar es algo muy noble, elevado y espiritual.., conectado directamente con el alma de cada uno, por lo que podemos comprender que, de la misma forma que el alma no se lleva nada cuando se va de su cuerpo.., el amor que es tan volátil como ella, no se puede atar con ninguna cuerda para que no huya. Cuando queremos apresar el amor, este huirá como el humo de entremedio de los dedos. Entonces, necesitar no puede ser sinónimo de amar, aunque así lo hemos absorbido en nuestra cultura.
El amor por el propio cuerpo también se rige por esta ley del desapego, pues, punto 9/4/21: las almas que somos, adoptamos diferentes cuerpos y en cada uno de ellos interpretamos nuestro papel del tiempo en que toca la experiencia de vida en ese cuerpo. El temor de morir es el miedo a perder la identidad que hemos amado a base de convivir en ese cuerpo. El gran acto de amor para nosotros mismos es desapegarnos del amor-apego que sentimos por el cuerpo actual, pues, sólo nos ha servido para hacer el papel destinado en este espacio tiempo, y esto quiere decir que el papel y las experiencias vividas en él sólo son eso, no nuestra identidad. Al salir de él, entraremos en otro cuerpo nuevo y entonces adoptaremos otra manera de hacer y nunca perderemos nuestra identidad, porque el alma siempre vive, nunca muere.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: