luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Et puc ajudar?/I can help you?/¿Te puedo ayudar?

Et puc ajudar?

Definición de Ayudar » Concepto en Definición ABC

Si jo no estic bé.., com puc fer sentir bé a algú?

BENEDICCIÓ 17/4/21: *Que pareu atenció a la vostra pròpia tensió i aleshores acabeu la tensió del món com un benefactor del món.*

Ens sentim, de vegades, impulsats per un desig de calmar o intentar que s’afluixi el patiment d’algú, però alhora creem tensió en nosaltres mateixos.
Primer de tot, ens hem de “mirar” nosaltres, a l’ésser, doncs l’ésser es el principal a cuidar; quan observem com estem per dins i ens sentim estables i calmats, aleshores “servirem” als demés automàticament. Si no hi ha aquesta estabilitat dins nostre, ens costarà molt trobar, fins i tot, paraules que no augmentin el dolor de l’altre. Consola més sentir que algú ens acull amb fortalesa, que percebre que aquell que ens dona la mà pot ser arrossegat amb nosaltres a l’abisme.

I can help you?

La felicidad de ayudar a los demás - El Blog Alternativo

If I’m not okay.., how can I make someone feel good?

BLESSING 4/17/21: * May you pay attention to your own tension and then finish the tension of the world as a world benefactor. *

Sometimes we are driven by a desire to calm or try to ease someone’s suffering, but at the same time we create tension in ourselves.
In the first place, we must “look” at ourselves, the being, since being is the main thing to take care of; when we observe how we are inside and feel stable and calm, then we will automatically “serve” others. If this stability does not exist within us, it will be difficult for us to find, even, words that do not increase the pain of the other. It is more comforting to feel that someone welcomes us with strength, than to perceive that the one who shakes our hand may be dragged with us into the abyss.

¿Te puedo ayudar?

Rosetta's Children Foundation - Healing Starts With U

Si yo no estoy bien.., ¿cómo puedo hacer sentir bien a alguien?

BENDICIÓN 17/4/21: * Que prestéis atención a vuestra propia tensión y entonces teminéis la tensión del mundo como un benefactor del mundo. *

Nos sentimos a veces impulsados por un deseo de calmar o intentar que se afloje el sufrimiento de alguien, pero a la vez creamos tensión en nosotros mismos.
En primer lugar, hay que “mirarnos” a nosotros, al ser, pues el ser es lo principal a cuidar; cuando observamos cómo estamos por dentro y nos sentimos estables y calmados, entonces “serviremos” los demás automáticamente. Si no existe esta estabilidad dentro de nosotros, nos costará mucho encontrar, incluso, palabras que no aumenten el dolor del otro. Consuela más sentir que alguien nos acoge con fortaleza, que percibir que aquel que nos da la mano puede ser arrastrado con nosotros al abismo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: