luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Doneu-vos la pau/Give each other the peace/Daos la paz

La Iglesia Católica sugiere a fieles no darse el beso de la paz | La Voz

Doneu-vos la pau

S’ha d’entendre que la intenció que tenim tots és no fer-nos la vida impossible els uns als altres.

  1. Els éssers humans no poden rebre d’altres éssers humans felicitat, pau o puresa.
  2. Aquí, quan una persona troba la pau, algú altre ve i crea intranquil·litat, de forma que no seria capaç de mantenir aquella pau.
  3. Hi ha El Comerciant de la felicitat, la pau i la puresa. Qualsevulla pot venir i fer tractes amb Ell.

Vaig sentir una vegada una exclamació, un retret cap a algú: -Aquesta persona em fa perdre la pau!- I vaig pensar.., de segur que li deu costar molt obtenir la pau. No recordava que totes les virtuts les tenim emmagatzemades com tresors al cofre del nostre interior.., però si deixem la porta oberta.., algun lladre ens els pot pispar. Llavors podem tornar a connectar amb el Gran Comerciant Generós i fer tractes amb Ell. El tracte ha de ser: Et recordaré en tot moment, i d’aquesta manera m’ompliràs automàticament de la Teva Energia Poderosa que fa créixer tots els tresors de dins meu.

Give each other the peace

It should be understood that the intention that we all have is not to make life impossible for each other.

  1. Human beings cannot receive happiness, peace or purity from other human beings.
  2. Here, when a person finds peace, someone comes and creates restlessness, so that, he would not be able to maintain that peace.
  3. There is The Merchant of happiness, peace and purity. Anyone can come and make deals with Him.

I once heard an exclamation, a reproach towards someone: -This person takes away my peace!- And I thought.., surely he must have a hard time getting peace. I did not remember that all the virtues we have stored as treasures in the chest of inside us.., but if we leave the door open.., some thief can steal them. Then we can reconnect with the Great Generous Merchant and make deals with Him. The deal should be: I will remember You at all times, and in this way You will automatically fill me with Your Mighty Energy that makes all the treasures of within me grow.

Daos la paz

Por Coronavirus Iglesia Católica de Chihuahua pide no Dar La Paz del Señor;  misas continuarán – Real Noticias

Se debe entender que la intención que tenemos todos es no hacernos la vida imposible unos a otros.

  1. Los seres humanos no pueden recibir de otros seres humanos felicidad, paz o pureza.
  2. Aquí, cuando una persona encuentra la paz, alguien viene y crea intranquilidad, de forma que no sería capaz de mantener esa paz.
  3. Está El Comerciante de la felicidad, la paz y la pureza. Cualquiera puede venir y hacer tratos con Él.

Oí una vez una exclamación, un reproche hacia alguien: -¡Esta persona me quita la paz! – Y pensé.., seguro que le debe costar mucho obtener la paz. No recordaba que todas las virtudes las tenemos almacenadas como tesoros en el cofre de nuestro interior.., pero si dejamos la puerta abierta.., algún ladrón nos los puede robar. Entonces podemos volver a conectar con el Gran Comerciante Generoso y hacer tratos con Él. El trato debe ser: Te recordaré en todo momento, y de esta manera me llenarás automáticamente con Tu Energía Poderosa que hace crecer todos los tesoros de dentro de mí.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: