luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El primer pas/The first step/El primer paso

El primer pas

Week in pictures: 13 - 19 March 2021 - BBC News

Déu no pot fer res per canviar-nos si no fem el primer pas. Quan l’hàgim fet, llavors sí; aleshores un món de noves possibilitats s’obrirà davant nostre; serà con si un núvol s’hagués esvaït dels nostres ulls, de la nostra consciència.
En aquest moment inicial vindran a nosaltres moltes iniciatives diverses per descobrir. No hi ha cap mal en investigar quina ens aporta el camí que més ens atrau, que ens ressona en l’interior; doncs, quan hem permès que s’obri la porta que estava tancada, apareixeran a la nostra vida diferents instruments que ens serviran per descobrir l’espiritualitat adormida.
El primer pas ja estarà donat i, a partir d’aquí avançarem segurs i suportats per la nova energia que haurem permès entrar en la nostra consciència. És tan meravellós despertar! És com tornar a ser el nen petit pel que tot és possible; que sap que existeix “la màgia”; ara sabem que existeix sota les capes i capes d’impressions dels impactes que han dirigit els nostres passos per sobreviure.
Ara només cal creure que el món pot ser com aleshores l’havíem pensat. El nostre empoderament pot fer canviar el món. Potser no serà d’immediat, si més no, estarem plantant les llavors pel “nou bosc”, pel “nou jardí”, per un món millor.

The first step

God can do nothing to change us if we don’t take the first step. When we have given it, then yes; at that moment a world of new possibilities will open up before us; it will be as if a cloud has vanished from our eyes, from our conscience.
At this initial moment many diverse initiatives will come to us, to discover. There is nothing wrong with investigating which one brings us the path that most attracts us, that resonates within us; since, when we have allowed the door that was closed to open, different instruments will appear in our lives that will help us to discover sleeping spirituality.
The first step will already be taken and, from there we will advance safely and supported by the new energy that we will have allowed to enter our consciousness. It is so wonderful to wake up! It is like going back to being the little boy for whom everything is possible; that he knows there is “magic”; we now know that it exists under the layers and layers of impressions of the impacts that have guided our steps to survive.
Now you just have to believe that the world can be as we had thought then. Our empowerment can change the world. Perhaps it will not be immediately, at least, we will be planting the seeds for the “new forest”, for the “new garden”, for a better world.

El primer paso

Dios no puede hacer nada para cambiarnos si no damos el primer paso. Cuando lo hayamos hecho, entonces sí; en aquel instante un mundo de nuevas posibilidades se abrirá ante nosotros; será como si una nube se hubiera desvanecido de nuestros ojos, de nuestra conciencia.
En este momento inicial vendrán a nosotros muchas iniciativas diversas para descubrir. No hay nada de malo en investigar cual nos aporta el camino que más nos atrae, que nos resuena en el interior; pues, cuando hemos permitido que se abra la puerta que estaba cerrada, aparecerán en nuestra vida diferentes instrumentos que nos servirán para descubrir la espiritualidad dormida.
El primer paso ya estará dado y, a partir de ahí avanzaremos seguros y soportados por la nueva energía que habremos permitido entrar en nuestra conciencia. ¡Es tan maravilloso despertar! Es como volver a ser el niño pequeño para quien todo es posible; que sabe que existe “la magia”; ahora sabemos que existe bajo las capas y capas de impresiones de los impactos que han dirigido nuestros pasos para sobrevivir.
Ahora sólo hay que creer que el mundo puede ser como entonces lo habíamos pensado. Nuestro empoderamiento puede hacer cambiar el mundo. Quizá no será de inmediato, al menos, estaremos plantando las semillas para el “nuevo bosque”, para el “nuevo jardín”, para un mundo mejor.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: