luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Un amor que no espera res/A love that expects nothing/Un amor que no espera nada

Reflexió de la Setmana  13 de juny de  2021 

Un amor que no espera res

Per poder perdonar-me, he de començar per perdonar els altres. Per alliberar-me, he de alliberar els altres de el pes del meu rancor, dels errors del passat. Per això, la misericòrdia i l’amor són virtuts indispensables.
He adonar-me que els altres també han estat confrontats als traumatismes que ocasiona la vida. He entendre’ls perquè el meu cor, la meva consciència i la meva intel·ligència sàpiguen que ells no podien actuar d’una altra manera. Cal comprendre i acceptar, en el més profund del meu ésser, que ells van fer el millor que van poder i, finalment, admetre que a ells també els cal el veritable amor que allibera.
Si no aprenc a estimar-los, amb un amor que no espera res, no podré alliberar-me a mi mateix i els seguiré arrossegant en les xarxes del meu ressentiment. Aquestes xarxes pesen molt sobre la consciència que aspira, més aviat, a ser lleugera i lliure.
En general, tal com som capaços de no resentirnos amb una persona malalta o ferida que no aconsegueix caminar, no esperem de les nostres àvies que es posin a córrer per arribar al bus; ho fem gairebé sense reflexionar, sense fer esforços.
També hauríem de poder comprendre les situacions personals de cada un, i que cadascú només pot ser el que és. No ressentir-se amb els altres i perdonar-los és un exercici emocional.
Cal perdonar i oblidar per construir noves relacions amb els altres, perquè, si cada vegada que un veu la cara d’una persona i a la pantalla de la ment apareixen tots els actes que em van ferir d’aquesta persona, un viuria i faria viure als altres un infern.
El voler relacions més veritables, més harmonioses i més satisfactòries és una meta i el perdó és, a més, la condició que ens permetrà assolir-la. El verí dels sentiments negatius intoxica les nostres vides i ens impedeixen ser feliços.

Extracte de el llibre:
Meditar per ser feliç,
L’art de manejar les emocions,
Ed. Brahma Kumaris
Valerianne Bernard i Marianne Lizana

Week Reflection june 13,  2021 

A love that expects nothing

In order to forgive myself, I must begin by forgiving others. To free myself, I must free others from the weight of my resentment, from the mistakes of the past. For that, mercy and love are indispensable virtues.
I must realize that others have also been confronted with the trauma of life. I must understand them so that my heart, my conscience and my intelligence know that they could not act otherwise. It is necessary to understand and accept, in the depths of my being, that they did the best they could and, finally, admit that they too need the true love that liberates.
If I do not learn to love them, with a love that expects nothing, I will not be able to free myself and I will continue to drag them in the nets of my resentment. These networks weigh heavily on the consciousness that aspires, rather, to be light and free.
In general, just as we are capable of not resenting a sick or injured person who cannot walk, we do not expect our grandmothers to start running to catch the bus; We do it almost without reflection, without making efforts.
We should also be able to understand the personal situations of each one, and that each one can only be what he is. Not resenting whit others and forgiving them is an emotional exercise.
It is necessary to forgive and forget to build new relationships with others, because, if every time one sees the face of a person and on the screen of the mind appear all the acts that was hurt me of that person, one would live and make live to the others one hell.
Wanting truer, more harmonious and more satisfying relationships is a goal and forgiveness is also the condition that will allow us to achieve it. The poison of negative feelings intoxicates our lives and prevents us from being happy.

Excerpt from the book:
Meditate to be happy,
The art of managing emotions,
Ed. Brahma Kumaris
Valerianne Bernard and Marianne Lizana

Reflexión de la Semana  13 de junio 2021 

Un amor que no espera nada

Para poder perdonarme, debo empezar por perdonar a los demás. Para liberarme, debo liberar a los otros del peso de mi rencor, de los errores del pasado. Para eso, la misericordia y el amor son virtudes indispensables.
Debo darme cuenta de que los demás también han sido confrontados a los traumatismos que ocasiona la vida. Debo entenderlos para que mi corazón, mi conciencia y mi inteligencia sepan que ellos no podían actuar de otro modo. Es preciso comprender y aceptar, en lo más profundo de mi ser, que ellos hicieron lo mejor que pudieron y, finalmente, admitir que ellos también necesitan del verdadero amor que libera.
Si no aprendo a amarlos, con un amor que no espera nada, no podré liberarme a mí mismo y los seguiré arrastrando en las redes de mi resentimiento. Estas redes pesan mucho sobre la conciencia que aspira, más bien, a ser liviana y libre.
Por lo general, tal como somos capaces de no resentirnos con una persona enferma o herida que no logra caminar, no esperamos de nuestras abuelas que se pongan a correr para alcanzar el bus; lo hacemos casi sin reflexionar, sin hacer esfuerzos.
También deberíamos poder comprender las situaciones personales de cada uno, y que cada quien solo puede ser lo que es. No resentirse con los demás y perdonarles es un ejercicio emocional.
Es necesario perdonar y olvidar para construir nuevas relaciones con los demás, porque, si cada vez que uno ve el rostro de una persona y en la pantalla de la mente aparecen todos los actos que me hirieron de esa persona, uno viviría y haría vivir a los demás un infierno.
El querer relaciones más verdaderas, más armoniosas y más satisfactorias es una meta y el perdón es, además, la condición que nos permitirá alcanzarla. El veneno de los sentimientos negativos intoxica nuestras vidas y nos impiden ser felices.

Extracto del libro:
Meditar para ser feliz,
El arte de manejar las emociones,
Ed. Brahma Kumaris
Valerianne Bernard y Marianne Lizana

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: