luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Trencar la barrera del so/Break the sound barrier/Romper la barrera del sonido

Quan un avió travessa amb la velocitat aquest llindar, entra en un silenci profund perquè ha deixat el so enrere.

Així és com m’he sentit aquesta matinada, quan els sons de la ment em portaven un i altre cop els error del dia anterior encara no resolts i al fer un esforç d’anàlisi i de reconèixer cada un d’ells, és a dir, sincerar-me amb mi mateixa i amb Déu, ha estat que de sobte he trencat la barrera del so i he entrat en un silenci profund que m’ha permès connectar amb Ell i experimentar la Seva Gran Bellesa. Aleshores he comprès que, deixar d’auto justificar-nos, és a dir, la sinceritat amb nosaltres mateixos i amb aquesta Mare i Pare de més enllà, és el “querosè” que, ens permet arribar a la velocitat de trencar la barrera del so i entrar en aquell silenci preuat, permetent la connexió amb l’Ésser Meravellós, proveïdor de l’energia que ens manca per seguir afrontat els reptes del dia a dia. L’ànima, plena així, se sent generosa i deixa de recriminar els comportaments dels altres.

When an airplane crosses this threshold with speed, it enters a profound silence because it has left sound behind.

This is how I felt this morning, when the sounds of my mind brought me again and again the errors of the previous day not yet resolved and when making an effort to analyze and recognize each one of them, that is, to be honest with myself and with God, it has been that I have suddenly broken the sound barrier and I have entered a deep silence that has allowed me to connect with Him and experience His Great Beauty. Then I have understood that, to stop self-justifying ourselves, that is, the sincerity with ourselves and with this Mother and Father from beyond, is the “kerosene” that allows us to reach the speed of breaking the sound barrier and entering this valued silence, allowing the connection with the Wonderful Being, provider of the energy that we lack to continue facing the challenges of the day to day. The soul, filled like this, feels generous and stops recriminating the behaviors of others.

Cuando un avión cruza este umbral con la velocidad, entra en un profundo silencio porque ha dejado atrás el sonido.

Así me sentí esta mañana, cuando los sonidos de mi mente me traían una y otra vez los errores del día anterior aún no resueltos y al hacer un esfuerzo por analizar y reconocer cada uno de ellos, es decir, sincerarme conmigo mismo y con Dios, ha sido que de repente he roto la barrera del sonido y he entrado en un profundo silencio que me ha permitido conectarme con Él y experimentar Su Gran Belleza. Entonces he entendido que, dejar de auto justificarnos, es decir, la sinceridad con nosotros mismos y con esta Madre y Padre de más allá, es el “queroseno” que nos permite alcanzar la velocidad de romper la barrera del sonido y entrar en este preciado silencio, permitiendo la conexión con el Ser Maravilloso, proveedor de la energía que nos falta para seguir afrontando los retos del día a día. El alma, así llena, se siente generosa y deja de recriminar las conductas ajenas.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: