luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

De matines/Of matins/De maitines

بستر تي جلدي وڃو ، جلدي اٿو!

Anar a dormir d’hora i llevar-se de matí tan bo és al desembre com a l’abril.

It’s the early bird that catches the worm early to bed and early to rise (makes a man healthy, wealthy and wise)

A quien madruga Dios le ayuda. El que vale para trasnochar no vale para madrugar.

(Secrets revelats 3)

  • Hi ha una dita en Sindhi: Acotxar-se d’hora, llevar-se d’hora! بستر تي جلدي وڃو ، جلدي اٿو!

Ens hem acostumat a sentir que s’han de dormir vuit hores.., i de fet ha de ser així. Només que hi ha un matís en això: qui no medita, qui no segueix un camí espiritual.., el seu cos no es pot recuperar tant de la jornada com es recupera el cos de la persona que sí que ho fa. Per això, el karma iogui pot llevar-se a les 2, a les 3 o a les 4 de la matinada, havent-se acotxat a les 10 de la nit i fer el servei al món meditant, i així enviar aquestes vibracions sanadores arreu; doncs el temps de la matinada és un temps sense interferències perquè la majoria de les persones i éssers vius s’han desprès del seu cos i estan en un estat subtil immersos en els seus somnis. Se’n diu silenci sepulcral; sí, ja sé que és un nom molt ressonant.., però que és sinó el dormir? A més.., aquest temps és tan especial que la persona que medita pot recarregar-se d’energia per tot el que pugui esdevenir en la jornada que és a punt d’obrir-se a l’alba. Al no haver-hi “interferències” les ones vibratòries arriben rabents on han d’arribar, i alhora, els rajos d’energia Divina impregnen el cos i l’ànima del meditant, el iogui matiner. Els que no practiquen això.., han de dormir les vuit hores.

(Secrets revealed 3)

  • There is a saying in Sindhi: go to bed early, get up early! بستر تي جلدي وڃو, جلدي اٿو!

We have become used to hearing that it’s most to sleep eight hours.., and in fact it have to. Only there is a nuance in

A quien madruga Dios le ayuda

this: who does not meditate, who does not follow a spiritual path.., his body cannot recover as much from the day as the body of the person who does. Therefore, the karma yogi can get up at 2, 3 or 4 in the morning, having gone to bed at 10 at night and do service to the world by meditating, and thus send these healing vibrations everywhere; since, the time of dawn is a time without interference because most people and living beings have detached themselves from their body and are in a subtle state immersed in their dreams. It’s called sepulchral silence; yes, I know it’s a very flamboyant name.., but, what is it but sleep? In addition.., this time is so special that the person who meditates can recharge energy for everything that may happen on the day that is about to go out at dawn. As there are no “interferences”, the vibratory waves arrive quickly where they should arrive, and at the same time, the rays of Divine energy permeate the body and soul of the meditator, the early riser yogi. Those who do not practice this.., must sleep eight hours.

(Secretos revelados 3)

  • Hay un dicho en Sindhi: acostarse temprano, levantarse temprano! بستر تي جلدي وڃو, جلدي اٿو!

Nos hemos acostumbrado a oir que tienen que dormir ocho horas.., y de hecho tiene que ser así. Sólo que hay un matiz en esto: quien no medita, quien no sigue un camino espiritual.., su cuerpo no se puede recuperar tanto de la jornada como se recupera el cuerpo de la persona que sí lo hace. Por eso, el karma yogui puede levantarse a las 2, a las 3 o las 4 de la madrugada, habiéndose acostado a las 10 de la noche y hacer el servicio al mundo meditando, y así enviar estas vibraciones sanadoras a todos lugares ; pues el tiempo de la madrugada es un tiempo sin interferencias porque la mayoría de las personas y seres vivos se han desprendido de su cuerpo y están en un estado sutil inmersos en sus sueños. Se le llama silencio sepulcral; sí, ya sé que es un nombre muy rimbombante.., pero, ¿qué es sino el dormir? Además.., este tiempo es tan especial que la persona que medita puede recargarse de energía para todo lo que pueda acontecer en la jornada que está a punto de abrirse al amanecer. Al no haber “interferencias” las ondas vibratorias llegan raudas donde deben de llegar, y al mismo tiempo, los rayos de energía Divina impregnan el cuerpo y el alma del meditador, el yogui madrugador. Los que no practican esto.., deben dormir las ocho horas.

Curiosidades del dicho: “A quien madruga Dios le ayuda”

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: