luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Desapego malvist/We frowned upon detachment/Desapego mal visto

Desapego malvist

Hi ha una mena d’acord d’incògnit de la llei de l’amor: “si no hi ha aferrament no s’estima”; “meu” forma part de la nostra vida com ho forma part l’idioma natal. Ambdues coses han estat apreses de manera natural a mida que hem anat creixent. Igualment passa amb l’amor i l’apego, han anat junts perquè hem après sense voler, amb els exemples del dia a dia, que això és així. I quan ens parlen de ser independents, de no “lligar-nos” a ningú, però seguir estimant.., no s’entén, i ens sembla inhumà.

Steps to detachment... - Spiral of Bliss

La causa del patiment són els lligams.
Has creat un espai en la teva ment que considera una
persona o un objecte com una part de tu.
Quan aquesta persona o aquest objecte és criticat,
menyspreat o no és amb tu, sens dolor en la teva ment i
tens una sensació de pèrdua.

Si vols ser feliç, has d’aprendre a estimar i apreciar sense deixar de ser independent.
(Pensaments de pau, Enric Simó
-ISBN:84-931939-6-8)

Quan em vaig adonar que “res em pertany”, és quan va néixer la meva primera filla.., aquells ullets que em contemplaven fixament només quinze dies després de parir-la, em va provocar un calfred que em recorregué l’espinada. En aquell moment en els seus ulls hi vaig veure un ésser independent de mi; sí, li caldria el meu suport i cura per seguir endavant durant el seu creixement, però res tenia a veure amb mi. Per tant, en aquell instant es va fer palès que el meu cos havia produït un cos, però l’ànima era el seu propietari; que l’estimaria fins i tot donar la vida per aquella personeta, però no era meva. Aquesta experiència em va ajudar moltíssim a separar l’amor de la possessió. Tot i així.., és una lluita que segueix sempre, perquè si ens descuidem, tornem a aferrar-nos a tot.

We frowned upon detachment

There is a kind of incognito agreement of the law of love: “if there is no attachment, one does not love”; “mine” is part of our life as is it too the native language. Both things have been learned naturally as we have grown. The same happens with love and attachment, they have gone together because we have learned inadvertently, with day-to-day examples, that this is so. And when they talk to us about being independent, about not “binding” ourselves to anyone, but continuing to love.., it is not understood, and it seems inhuman to us.

The difference between being "detached" and "non-attachment." - Simply  Woman | Online Magazine by Crystal Andrus Morissette

The cause of suffering is attatchement.
You have created a space in your mind that you consider a
person or object as a part of you.
When this person or this object is criticized,
despised, or not is with you, you feel pain in your mind and
you have a sense of loss
.

If you want to be happy, you have to learn to love and appreciate while remaining independent.
(Thoughts of peace, Enrique Simó

-ISBN: 84-931939-6-8)

When I realized that “nothing belongs to me” is when my first daughter was born.., those little eyes that stared at me only fifteen days after giving birth, caused a chill that ran down my spine. At that moment in her eyes I saw a being independent of me; yes, she would need my support and care to keep going through her growth, but it had nothing to do with me. Therefore, in that instant it became clear that my body had produced a body, but the soul was its owner; that I would evencanto give my life for that little person, but she was not mine. This experience helped me a lot to separate love from possession. Even so.., it is a struggle that always continues, because if we neglect ourselves, we cling to everything again.

Desapego mal visto

Hay una especie de acuerdo de incógnito de la ley del amor: “si no hay apego no se ama”; “mio” forma parte de nuestra vida como lo forma parte el idioma natal. Ambas cosas han sido aprendidas de manera natural a medida que hemos ido creciendo. Igualmente ocurre con el amor y el apego, han ido juntos porque hemos aprendido sin querer, con los ejemplos del día a día, que esto es así. Y cuando nos hablan de ser independientes, de no “atarnos” a nadie, pero seguir amando.., no se entiende, y nos parece inhumano.

Ask a Zen Teacher: Does Being Detached Mean Not Caring?

La causa del sufrimiento son las ataduras.
Has creado un espacio en tu mente que considera una
persona o un objeto como una parte de ti.
Cuando esta persona o este objeto es criticado,
despreciado o no está contigo, sientes dolor en tu mente y
tienes una sensación de pérdida.

Si quieres ser feliz, tienes que aprender a amar y apreciar sin dejar de ser independiente.
(Pensamientos de paz, Enrique Simón
-ISBN: 84-931939-6-8)

Cuando me di cuenta de que “nada me pertenece”, es cuando nació mi primera hija.., aquellos ojitos que me contemplaban fijamente sólo quince días después de parir-la, me provocó un escalofrío que me recorrió el espinazo. En ese momento en sus ojos vi un ser independiente de mí; sí, necesitaría mi apoyo y cuidado para seguir adelante durante su crecimiento, pero nada tenía que ver conmigo. Por tanto, en ese instante se puso de manifiesto que mi cuerpo había producido un cuerpo, pero el alma era su propietario; que la amaría incluso dar la vida por esa personita, pero no era mía. Esta experiencia me ayudó muchísimo a separar el amor de la posesión. Aún así.., es una lucha que sigue siempre, porque si nos descuidamos, volvemos a aferrarnos a todo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: