luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Estrangers/Foreigns/Extranjeros

Estrangers

Avui, un petit passeig que convida a la interiorització, camí cap a la Gruta de Lourdes (Catalunya).

Quan estàs en silenci i quietud en un paratge com aquest, t’adones que els veritables habitants del lloc, incògnits mentre els teus passos ressonen com intrusos, callen, aturen tota activitat, atents al què pot passar, si allò que escolten serà enemic o depredador, no hi ha més opcions; és així i te’n adones quan després d’una bona estona d’estar allà sense afegir cap soroll comences a sentir altre cop petites remors que es van fiançant i tornant-se a fer els amos del bosc; els veritables amos.

Si ens adonem del nostre entorn i del que passa quan introduïm les nostres passes en un lloc, com a visitants, podem veure que no som els autèntics residents sinó els convidats. Ens comportem com algú que ha estat convidat, quan caminem per la natura? Li tornem a la natura tot allò que ens ha donat o que li hem pres, al menys en forma d’agraïment interior? Quina relació estem tenint el humans amb tot el nostre entorn? La veritat és que no ens podem fer una idea del que hem fet durant tant de temps; ens sembla normal perquè ha estat així des que s’ha escrit la història. No vull començar a detallar, però ja estem veient els canvis.., la Terra, la matèria.., els animals.., la natura.., estan cridant que els donem un recés. NO els ho hem donat i ara s’estan enfadant.., bé, ja m’enteneu oi?
Què hi podem fer els “pobres mortals”? Som tants.., si tots ens poséssim a enviar bons desigs arreu, a l’acte s’hauria acabat el problema, perquè fins i tot canviaria la mentalitat i començaríem a fer-ho tot diferent. Però sí!, alguna cosa hi podem fer: “Seieu en un lloc alt quan aneu a fer una excursió i per una estona contempleu aquell lloc i banyeu-lo mentalment d’una llum daurada.., això actuarà com un bàlsam en una ferida, al menys el karma amb el món es suavitzarà una mica cada vegada que ho feu.
Contra més vegades es faci millor. Així li retornem alguna cosa a la generosa natura i no estem tan en deute.

Foreigns

Today, a small walk that invites you to internalize, on the way to the Grotto of Lourdes (Catalonia).

When you are in silence and stillness in a place like this, you realize that the true inhabitants of the place, incognits, while your steps resonate like intruders, are silent, stop all activity, attentive to what may happen, if what they hear will be the enemy or predator, there are no other options; it is like that and you realize it when after a long time of being there without adding any noise you begin to feel again small rumors that are taking hold and they become the owners of the forest again; the true owners.

If we become aware of our surroundings and what happens when we introduce our steps in a place, as visitors, we can see that we are not the real residents but the guests. Do we behave like someone who has been invited, when we walk in nature? Do we give back to nature all that it has given us or that we have taken from it, at least in the form of inner gratitude? What relationship are we humans having with our entire environment? The truth is that we cannot get an idea of ​​what we have done for so long; it seems normal to us because it has been that way since history has been written. I do not want to begin to detail, but we are already seeing the changes.., the Earth, the matter.., the animals.., the nature.., they are shouting that we give them a break. We have NOT given it to them and now they are getting angry.., well, you understand me right?
What can we “poor mortals” do? There are so many of us.., if we all started sending good wishes everywhere, the problem would be over immediately, because even the mentality would change and we would start doing everything differently. But yes!, we can do something: “Sit in a high place when you go on an excursion and for a while contemplate that place and bathe it mentally in a golden light.., this will act as a balm on a wound, at least the Karma with the world will soften a little each time you do it.
The more times we do it the better. So we give something back to generous nature and we are not so much in debt.

Extranjeros

Hoy, un pequeño paseo que invita a la interiorización, camino hacia la Gruta de Lourdes (Cataluña).

Cuando estás en silencio y quietud en un paraje como éste, te das cuenta que los verdaderos habitantes del lugar, incógnitos mientras tus pasos resuenan como intrusos, callan, detienen toda actividad, atentos a lo que pueda pasar, si lo que escuchan será enemigo o depredador, no hay más opciones; es así y te das cuenta de ello cuando después de un buen rato de estar allí sin añadir ningún ruido empiezas a sentir de nuevo pequeños rumores que se van afianzando y volviendo a hacerse los dueños del bosque; los verdaderos dueños.

Si nos damos cuenta de nuestro entorno y de lo que ocurre cuando introducimos nuestros pasos en un lugar, como visitantes, podemos ver que no somos los auténticos residentes sino los invitados. ¿Nos comportamos como alguien que ha sido invitado, cuando caminamos por la naturaleza? Le devolvemos a la naturaleza todo lo que nos ha dado o que le hemos quitado, al menos en forma de agradecimiento interior? ¿Qué relación estamos teniendo los humanos con todo nuestro entorno? La verdad es que no nos podemos hacer una idea de lo que hemos hecho durante tanto tiempo; nos parece normal porque ha sido así desde que se ha escrito la historia. No quiero empezar a detallar, pero ya estamos viendo los cambios.., la Tierra, la materia.., los animales.., la naturaleza.., están gritando que les demos un receso. NO se lo hemos dado y ahora se están enfadando.., bien, ya me entendéis ¿verdad?
¿Qué podemos hacer los “pobres mortales”? Somos tantos.., si todos nos pusiéramos a enviar buenos deseos por todas partes, al acto se habría terminado el problema, porque incluso cambiaría la mentalidad y comenzaríamos a hacerlo todo diferente. Pero ¡sí!, algo podemos hacer: “Sentaos en un lugar alto cuando vayáis a hacer una excursión y por un rato contemplad aquel lugar y bañarlo mentalmente de una luz dorada.., esto actuará como un bálsamo en una herida, al menos el karma con el mundo se suavizará un poco cada vez que lo hagáis.
Contra más veces se haga mejor. Así le devolvemos algo a la generosa naturaleza y no estamos tan en deuda.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: