luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Vitalitat baixa/Low vitality/Vitalidad baja

Vitalitat baixa

Si passo per uns moments de desànim, si em sento feixuga, si noto que em falta l’energia i perdo la felicitat i el benestar interior, és que estic massa involucrada en el món exterior, i, l’ànima s’apaga perquè la oblido a l’estar interactuant des de fora solucionant problemes d’algú, de la casa, administratius, econòmics, etc. He descuidat el meu interior i per això em sento així, dèbil. Tal com cal alimentar el cos, també haig d’alimentar l’esperit. L’ànima que sóc, li cal aliment de pensaments positius, sinó, ràpidament l’ombra de la negativitat l’apaga.
Avui, provinent d’una persona molt espiritual i que ha experimentat ja tots els estats anímics, ha donat un bon mètode per alimentar-nos d’aquesta manera; ha recomanat practicar-ho durant tres mesos. I és:

Fer una llista d’almenys cent coses per les que haig d’agrair. (des de la infantesa fins ara).

-Quan ja ha estat feta, escriure que és el què em passa. Escriure com un se sent, com si parléssim amb el millor amic. Per a mi, el millor amic és Déu, mai no té contrapartides.
-Notar com em sento al matí quan em llevo i escriure-ho, igualment també quan vaig a dormir. Aleshores, comparar ambdós escrits i rumiar perquè hi ha hagut algun canvi en l'estat.
-En veure el contrast entre un estat i l'altre, segur que en descobrirem el què ha fet baixar l'estat d'ànim.

Quan sabem el perquè baixa la nostra vitalitat li podrem posar remei.

Low vitality

If I go through a few moments of discouragement, if I feel heavy, if I notice that I lack energy and lose happiness and inner well-being, it is because I am too involved in the outside world, and the soul turns off because I forget it when I am interacting from outside solving problems of someone, of the house, administrative, economic, etc. I have neglected my interior and that is why I feel like this, weak. Just as the body must be fed, I must also feed the spirit. The soul that I am needs the nourishment of positive thoughts, otherwise, the shadow of negativity quickly turns it off.
Today, coming from a very spiritual person who has already experienced all moods, he has given a good method to feed us in this way; He has recommended practicing it for three months. And it is:

Make a list of at least one hundred things for which I must be grateful. (From childhood until now).

-When it has been done, write what is wrong with me, write how you feel, as if we were talking to the best friend. For me, the best friend is God, he never has a counterpart.
-Notice how I feel in the morning when I get up and write it down, also when I go to sleep. So, compare both writings and think why there has been some change in the state.
-By seeing the contrast between one state and another, we will surely discover what has lowered the mood.

When we know why our vitality is low, we can remedy it.

Vitalidad baja

Si paso por unos momentos de desánimo, si me siento pesada, si noto que me falta la energía y pierdo la felicidad y el bienestar interior, es que estoy demasiado involucrada en el mundo exterior, y, el alma se apaga porque la olvido al estar interactuando desde fuera solucionando problemas de alguien, de la casa, administrativos, económicos, etc. He descuidado mi interior y por eso me siento así, débil. Tal como hay que alimentar el cuerpo, también debo alimentar el espíritu. El alma que soy, necesita el alimento de pensamientos positivos, sino, rápidamente la sombra de la negatividad la apaga.
Hoy, proveniente de una persona muy espiritual y que ha experimentado ya todos los estados anímicos, ha dado un buen método para alimentarnos de esta manera; ha recomendado practicarlo durante tres meses. Y es:

Hacer una lista de al menos cien cosas por las que debo agradecer. (Desde la infancia hasta ahora).

-Cuando ya ha sido hecha, escribir que es lo que me pasa, escribir como uno se siente, como si habláramos con el mejor amigo. Para mí, el mejor amigo es Dios, nunca tiene contrapartidas.
-Notar cómo me siento por la mañana cuando me levanto y escribirlo, igualmente también cuando voy a dormir. Entonces, comparar ambos escritos y pensar porque ha habido algún cambio en el estado.
-Al ver el contraste entre un estado y otro, seguro que descubriremos qué es lo que ha hecho bajar el estado de ánimo.

Cuando sabemos el porqué baja nuestra vitalidad le podremos poner remedio.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: