luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Esgotament de la humanitat/Depletion of humanity/Agotamiento de la humanidad

Esgotament de la humanitat

Avui dia, el cansament ha augmentat en general; fins i tot he vist nens petits cansats. Hi ha una figura metafòrica a la Índia on Déu fa un massatge als peus de Draupadi, una dona que l’estaven despullant enmig de tots els homes i Déu li envià un seguit continu de saris per protegir la seva virtut.

*Actualment els homes encara tenen molta arrogància de ser el guru de la seva esposa i el seu déu, i de que la seva esposa es la seva serventa.
*Esteu cansades. Així és que He vingut per a eliminar el vostre cansament
.

Això fa referència a la Índia, però al cercle occidental també es donen aquests casos una mica més maquillats però que tenen la mateixa arrel. Peculiarment.., les dones son gran majoria en tots els temes d’autoajuda, teràpies alternatives, coneixement espiritual, etc., deu ser per alguna causa, no? Ara però, després de d’una vida llarga, veig que això ha anat canviant mica en mica, i, he vist ja molts homes meditant i en grups espirituals; igualment, nens i nenes a les escoles aprenent a meditar i parlant de temes molt profunds, que fan pensar que alguna cosa li està passant a la humanitat.
Si ens ho mirem per la part de renéixer, podem contemplar que portem una càrrega de tantes experiències, penúries i dificultats al nostre damunt, que l’ànima ja no té prou energia, l’ha gastat naixement rere naixement; hem “caminat” tant.., que els peus estan cansats, i totes nosaltres, les ànimes, som Draupadis i Déu, que no té gens d’arrogància de ser qui és.., ve i “ens fa un massatge als peus cansats” per apaivagar el dolor. És una preciosa metàfora de l’amor que ens té aquest Ésser que ve de tan lluny i ens mostra la manera de recuperar la nostra essència: ens fa conscients de que som ànimes immortals i ens ensenya com tornar-nos millors amb el coneixement del Raja Ioga.

CURSOS DE MEDITACIÓ RAJA IOGA

Terapias alternativas para superar la depresión

Depletion of humanity

Today, fatigue has generally increased; I have even seen tired little children. There is a metaphorical figure in India where God massages the feet of Draupadi, a woman who was undressing her in the midst of all men and God sent her a continuous series of saris to protect her virtue.

*Today men still have a lot of arrogance to be the guru of his wife and his god, and that his wife is his servant.
*You are tired. So I have come to eliminate your fatigue.

This refers to India, but in the western circle there are also these cases that are somewhat more made up but have the same roots. Peculiarly.., women are the majority in all matters of self-help, alternative therapies, spiritual knowledge, etc., it must be for some reason, right? Now however, after a long life, I see that this has been changing little by little, and, I have already seen many men meditating and in spiritual groups; likewise, boys and girls in schools learning to meditate and talking about very deep issues that make us think that something is happening to humanity.
If we look at it from the part of being reborn, we can contemplate that carry a load of so many experiences, hardships and difficulties, that the soul no longer has enough energy, it has been used up birth after birth; we have “walked” so much.., that our feet are tired, and all of us, the souls, are Draupadi and God, who has nothing of arrogance to be who He is.., he comes and “gives us a massage on our tired feet” to ease the pain. It is a beautiful metaphor of the love that this Being has for us that comes from so far and shows us the way to recover our essence: it makes us aware that we are immortal souls and teaches us how to become better with the knowledge of Raja Yoga.

RAJA YOGA MEDITATION COURSES (SPANISH)

Hazlo tú mismo - RTVE.es

Agotamiento de la humanidad

Hoy día, el cansancio ha aumentado en general; incluso he visto niños pequeños cansados. Hay una figura metafórica en la India donde Dios da un masaje en los pies de Draupadi, una mujer que la estaban desnudando en medio de todos los hombres y Dios le envió una serie continua de saris para proteger su virtud.

*Actualmente los hombres todavía tienen mucha arrogancia de ser el gurú de su esposa y su dios, y de que su esposa sea su sirviente.
*Estáis cansadas. Así es que He venido para eliminar vuestro cansancio
.

Esto hace referencia a la India, pero en el círculo occidental también se dan estos casos algo más maquillados pero que tienen la misma raíz. Peculiarmente.., las mujeres son mayoría en todos los temas de autoayuda, terapias alternativas, conocimiento espiritual, etc., debe ser por alguna causa, ¿no? Ahora sin embargo, después de una vida larga, veo que esto ha ido cambiando poco a poco, y, he visto ya muchos hombres meditando y en grupos espirituales; igualmente, niños y niñas en las escuelas aprendiendo a meditar y hablando de temas muy profundos, que hacen pensar que algo le está pasando a la humanidad.
Si lo miramos por la parte de renacer, podemos contemplar que llevamos una carga de tantas experiencias, penurias y dificultades encima, que el alma ya no tiene suficiente energía, la ha gastado nacimiento tras nacimiento; hemos “caminado” tanto.., que los pies están cansados, y todas nosotras, las almas, somos Draupadi y Dios, que no tiene nada de arrogancia de ser quien es.., viene y “nos da un masaje en los pies cansados” para alivar el dolor. Es una preciosa metáfora del amor que nos tiene este Ser que viene de tan lejos y nos muestra la manera de recuperar nuestra esencia: nos hace conscientes de que somos almas inmortales y nos enseña cómo volvernos mejores con el conocimiento del Raja Yoga.

CURSOS DE MEDITACIÓN RAJA YOGA

12

2 comments on “Esgotament de la humanitat/Depletion of humanity/Agotamiento de la humanidad

 1. Krishnananda Shivana
  Setembre 23, 2021

  Namasté!
  Quant de temps haurà de passar fins que ens mirem els uns als altres i només veiem l’atman interior de cadascú sense jutjar, sense diferenciar?
  Gràcies Júlia per ser una mahatma i il·luminar-nos amb els teus posts.

  M'agrada

  • julianeus
   Setembre 23, 2021

   Namaste, Joan. Ja hi estem en aquest punt, veritat? No trigarem pas gaire si anem fent pràctiques constants a veure’ns d’aquesta manera. Només cal que ens n’adonem quan comencem a reaccionar si ens molesta alguna cosa d’algú i en aquell moment fem un pas enrere i contemplem l’escena com a dues ànimes que s’expressen només interpretant el paper que li ha tocat a cadascú. De fet no tothom assolirà aquest nivell, no és el paper de tothom; sí, s’assolirà quan ja no hi hagi temps, quan el caos sigui frepant. Però no serà el mateix que el que s’ho ha treballat. Per això la tasca s’ha de fer ara que encara hi ha temps per obtenir l’energia de la serenitat que serà ûtil en els moments finals. Agraïda pel teu comentari. Om shanti.

   M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: