luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

L’ombra del desig/The shadow of desire/La sombra del deseo

Què és una ombra sinó foscor? Què fem quan ens hi volem veure? Encenem el llum, oi?

SLOGAN 15/10/2021: *Els desigs son com ombres, si us hi gireu d’esquena us seguiran*

Ja sabem que si acomplim un desig.., després en ve un altre i un altre i no té aturador, com tampoc té aturador el descontentament que genera el veure que aquesta cursa mai s’acaba.
Què fem quan alguna cosa no ens agrada? Senzillament ens hi girem d’esquena. Però aquesta reacció és com la de l’estruç que amaga el cap al sot.
Es diu que quan el Sol del Coneixement ve, totes les ombres es dissipen. Així doncs, el que hem de fer per acabar amb el neguit del desig és, il·luminar aquestes ombres amb el coneixement que el Sol, Déu, ara imparteix a totes les persones que ho vulguin aprofitar, per a crear els sentiments que quedaran segellats a l’ànima i que serà l’únic que ens endurem d’aquest món. Es diu que allò que facis aquí, en el següent naixement ho trobaràs.
Tot i així, si aquí ens alliberem de la tortura dels desigs, ja tenim la recompensa immediata del nostre acte; doncs si no desitjo res.., no em falta res.

What is a shadow but darkness? What do we do when we want to see? We turn on the light, right?

SLOGAN 10/15/2021: * Wishes are like shadows, so if you turn your back on them they will follow you *

We already know that if we fulfill one wish.., then another and another come and there is no brake, just as the discontent generated by seeing that this race never ends has no brake.
What do we do when we don’t like something? We just turn our backs. But this reaction is like that of the ostrich hiding its head in the hole.
It is said that when the Sun of Knowledge comes, all shadows dissipate. So, what we have to do to end the uneasiness of desire is to illuminate these shadows with the knowledge that the Sun, God, now imparts to all the people who wish to take advantage of it, to create the feelings that will be sealed in the soul and that it will be the only thing that we will take with us from this world. It is said that whatever you do here, in the next birth you will find it.
However, if here we free ourselves from the torture of desires, we already have the immediate reward for our act; since, if I don’t wish anything.., I don’t need anything.

¿Qué es una sombra sino oscuridad? Qué hacemos cuando queremos ver? Encendemos la luz, ¿no?

SLOGAN 15/10/2021: *Los deseos son como sombras, por lo que si les dais la espalda os seguirán*

Ya sabemos que si cumplimos un deseo.., luego viene otro y otro y no tiene freno, como tampoco tiene freno el descontento que genera el ver que esta carrera nunca se acaba.
¿Qué hacemos cuando algo no nos gusta? Sencillamente nos giramos de espalda. Pero esta reacción es como la del avestruz que esconde la cabeza en el hoyo.
Se dice que cuando el Sol del Conocimiento viene, todas las sombras se disipan. Así pues, lo que tenemos que hacer para acabar con la desazón del deseo es, iluminar estas sombras con el conocimiento que el Sol, Dios, ahora imparte a todas las personas que lo deseen aprovechar, para crear los sentimientos que quedarán sellados en el alma y que será lo único que nos llevaremos de este mundo. Se dice que lo que hagas aquí, en el siguiente nacimiento lo encontrarás.
Sin embargo, si aquí nos liberamos de la tortura de los deseos, ya tenemos la recompensa inmediata de nuestro acto; pues si no deseo nada.., no me falta nada.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: