luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Polir el comportament/Polishing the behavior/Pulir el comportamiento

La meva sogra deia molt sovint: el Pep té el cap com un brillant!

-Els diamants, inicialment semblen només pedres, però després els poleixen. A vosaltres també se us posa a la pedra d'esmolar del coneixement per a polir-vos.

Ella, la Pepa, feia referència a la intel·ligència aguda del seu marit que li permetia una vida molt planera. Però el Pare de l’ànima ens diu que el Raja Ioga que Ell ensenya en aquests moments, és la pedra de polir l’ànima i que la farà tan brillant com un diamant facetat.
Per què hauríem de polir el nostre comportament? Perquè, si volem que el món es torni com el paradís, amb el comportament que ara tenim els humans aquell paradís no duraria ni dos segons.
Amb la comparació de Déu, el Pare de l’ànima, que fa dels diamants amb nosaltres.., no puc més que somriure en comprendre que ens té com a “diamants” encara que sense polir. Això és molt engrescador, perquè mai m’havia tingut per un diamant encara que fos en brut.

My mother-in-law said very often: Pepe has a head like a bright!

-Diamonds, initially, look like just stones, but later they polish them. You too are put on the sharpening stone of knowledge to polish you.

She, Pepa, referred to the sharp intelligence of her husband that allowed her a very flat life. But the Father of the soul tells us that the Raja Yoga that He teaches at this time is the polishing stone of the soul and that it will make it as brilliant as a faceted diamond.
Why should we polish our behavior? Because, if we want the world to become like paradise, with the behavior that humans now we have, that paradise would not last two seconds.
With the comparison of God, the Father of the soul, who makes from the diamonds with us.., I can only smile when I understand that He regards us as “diamonds” although without polishing. This is very inspiring, because he had never thought of me for a diamond although in the rough.

Mi suegra decía muy a menudo: ¡Pepe tiene la cabeza como un brillante!

-Los diamantes, inicialmente, parecen solo piedras, pero después los pulen. A vosotros también se os pone en la piedra de afilar del conocimiento para puliros.

Ella, Pepa, hacía referencia a la inteligencia aguda de su marido que le permitía una vida muy llana. Pero el Padre del alma nos dice que el Raja Yoga que Él enseña en estos momentos, es la piedra de pulir el alma y que la hará tan brillante como un diamante facetado.
¿Por qué deberíamos pulir nuestro comportamiento? Porque, si queremos que el mundo se vuelva como el paraíso, con el comportamiento que ahora tenemos los humanos ese paraíso no duraría ni dos segundos.
Con la comparación de Dios, el Padre del alma, que hace de los diamantes con nosotros.., no puedo más que sonreír al comprender que nos tiene como “diamantes” aunque sin pulir. Esto es muy estimulante, porque nunca me había tenido por un diamante aunque fuera en bruto.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: