luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Allò que no comprenem/That, what we do’nt comprise/Aquello que no comprendemos

Anteriorment creia que una persona era bona si no feia mal a ningú.

🔴Ell diu: “Fills, recordeu-Me”. Us heu tornat ànimes molt pecadores. A mida que una ànima es va fent impura, el seu poder va minvant. L’ànima s’ha embrutat i el cos també s’ha embrutat.

L’ànima està malalta.., i el cos va amb ella. Per tant, la malaltia ha abraçat a la humanitat en pes.
M’he adonat que ser bona persona és quelcom que va més enllà de la simple concòrdia; ser bona persona inclou ser honest amb si mateix; que els pensaments siguin honests: el que hi ha a dins hi hagi a fora, i reconèixer les nostres foscors. Doncs, si les reconeixem els hi podrem fer llum. Déu ara és a la distància d’un pensament, per tant, Ell que té tota la força perquè és una Ànima pura, per què no hauria de ser possible que ens passés una mica de la Seva energia Divina per començar a tenir voluntat per canviar? Ell insisteix cada dia: “Fills recordeu-Me només a Mi”. Així les “foscors” s’aniran esblaimant i l’ànima s’anirà enfortint.

He previously believed that a person was good if he did not harm anyone.

🔴He says: “Children, remember Me.” You have become very sinful souls. As a soul becomes impure, its power diminishes. The soul has become dirty and the body has also become dirty.

The soul is sick.., and the body goes with it. Thus, the disease has embraced humanity his totality.
I have realized that being a good person is something that goes beyond simple concord; being a good person includes being honest with yourself; that the thoughts are honest: what is inside is outside, and recognize our darkness. Well, if we recognize them, we can shed light on them. God is now at the distance of a thought, therefore, He who has all the strength because he is a pure Soul, why should it not be possible that to pass us a little of the Divine energy from Him to begin to have the will to change? He insists every day: “Children remember only Me.” Thus the “darkness” will dissipate and the soul will become stronger.

Anteriormente creía que una persona era buena si no dañaba a nadie.

🔴Él dice: “Hijos, recordadme”. Os habéis vuelto almas muy pecadoras. A medida que un alma se va haciendo impura, su poder va menguando. El alma se ha ensuciado y el cuerpo también se ha ensuciado.

El alma está enferma.., y el cuerpo va con ella. Por tanto, la enfermedad ha abrazado a la humanidad en peso.
Me he dado cuenta de que ser buena persona es algo que va más allá de la simple concordia; ser buena persona incluye ser honesto consigo mismo; que los pensamientos sean honestos: lo que hay dentro esté fuera, y reconocer nuestras oscuridades. Pues si las reconocemos les podremos arrojar luz. Dios ahora está a la distancia de un pensamiento, por tanto, Él que tiene toda la fuerza porque es un Alma pura, ¿por qué no debería ser posible que nos pasara un poco de Su energía Divina para empezar a tener voluntad para cambiar? Él insiste cada día: “Hijos recordame sólo a Mí”. Así las “oscuridades” se irán disipando y el alma se irá fortaleciendo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: