luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Creieu en la predestinació?/Do you believe in predestination?/¿Creéis en la predestinación?

Jo vaig néixer un dijous, i es diu que el nom d’aquest dia ve del de Júpiter, pare dels déus, el gran protector personificació de la llum. Es considera que aquest és un bon dia per a emprendre coses noves, per fer qualsevol canvi que segurament arribarà a bon port. De fet, sí que crec en la predestinació, però no pas pel meu naixement, que va estar ple d’entrebancs en els que gairebé morim mare i filla, no; sinó que hi crec per pròpia experiència en contemplar el recorregut de la meva vida: pels obstacles que han succeït, pels ponts que s’han creat, pel dia a dia, per l’evolució dels pensaments, pel canvi d’actitut.., en aquests moments he assolit la setantena i tinc molta perspectiva per poder comprendre que existeix la predestinació i que, alhora, tenim les mans deslligades per actuar i sentir-nos lliures, tot i que, per a cadascú, existeix un guió incògnit per a la consciència, cosa que ho fa meravellós, màgic i diví. Si ho voleu comprovar, feu un repàs de la vostra vida i veieu on us ha dut aquest fil; segur que hi veureu “coincidències, enllaços i sorpreses” increïbles. Aquesta mirada ha de ser planera, sense entretenir-se en gaires detalls, sinó el fil es perd.

I was born on a Thursday, and it is said that the name of that day comes from that of Jupiter, father of the gods, the great protector personification of light. It is considered that this is a good day to undertake new things, to make any change that will surely come to fruition. In fact, I do believe in predestination, but not because of my birth, which was full of obstacles in which we almost died, mother and daughter, no; but I believe in it from my own experience when contemplating the journey of my life: because of the obstacles that have happened, because of the bridges that have been created, because of the day to day, because of the evolution of thoughts, because of the change in attitude…, at this time I have reached seventy and I have a lot of perspective to be able to understand that predestination exists and that, at the same time, we have our hands untied to act and feel free, although, for each one, there is an unknown script for the consciousness, which makes it wonderful, magical and divine. If you want to check it, take a look at your life and where this thread has taken you from; surely you will see incredible “coincidences, links and surprises”. This look must be plain, without dwelling on many details, otherwise the thread is lost.

Yo nací un jueves, y se dice que el número de ese día viene del de Júpiter, padre de los dioses, el gran protector personificación de la luz. Se considera que éste es un buen día para emprender cosas nuevas, para realizar cualquier cambio que seguramente llegará a buen puerto. De hecho, sí creo en la predestinación, pero no por mi nacimiento, que estuvo lleno de obstáculos en los que casi morimos madre e hija, no; sino que creo en ello por propia experiencia al contemplar el recorrido de mi vida: por los obstáculos que han sucedido, por los puentes que se han creado, por el día a día, por la evolución de los pensamientos, por el cambio de actitud…, en estos momentos he alcanzado los setenta y tengo mucha perspectiva para poder comprender que existe la predestinación y que, a la vez, tenemos las manos desatadas para actuar y sentirnos libres, aunque, para cada uno, existe un guión incógnito para la conciencia, que lo hace maravilloso, mágico y divino. Si lo deseáis comprobar, haced un repaso a vuestra vida y de dónde os ha llevado este hilo; seguro veréis “coincidencias, enlaces y sorpresas” increíbles. Esta mirada debe ser llana, sin entretenerse en muchos detalles, sino el hilo se pierde.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: