luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Un sistema molt clar/A very clear system/Un sistema muy claro

Si ens adonem de l’estat en què estem immersos, també serà possible posar-hi un punt i final, i canviar a un estat millor. Perquè, de totes totes, som qui tenim les regnes o el comandament de com ens volem sentir.

Un indicador infal.lible:

  • Si estic trist, estic sent conscient del cos.
  • Si estic alegre, estic sent conscient de l’ànima.

El secret per poder canviar l’estat és ser “conscient”. L’ànima té al.legria, felicitat i pau, etc., de forma natural. Quan ens sentim trists, angoixats, enrabiats, aclaparats, etc., és a causa de que l’ànima s’influencia per la matèria, per tot el que la rodeja; pel cos també, ja que a partir del cos es fa conscient de l’exterior. Tornar a recuperar l’estat natural de l’ànima és tant senzill com adonar-se de que la situació és exterior i recordar els recursos naturals que tenim: “pau, amor, felicitat, saviesa i energia”. Aquest és l’estat original natural de l’ànima.

Per això és tan necessària la meditació per poder tornar a recuperar l’equilibri interior invocant els nostres poders innats i eterns.

If we realize the state in which we are immersed, it will also be possible to put an end to it, and change to a better state. Because, clearly, we are the ones who have the reins or control of how we want to feel.

A foolproof indicator:

  • If I am sad, I am being aware of the body.
  • If I am joyful, I am being soul conscious.

The secret to being able to change state is to be “aware”. The soul has joy, happiness and peace, etc., naturally. When we feel sad, anguished, angry, overwhelmed, etc., it is because the soul is influenced by matter, by everything that surrounds it; by the body as well, since from the body one becomes aware of the outside. Recovering the natural state of the soul is as simple as realizing that the situation is external and remembering the natural resources we have: “peace, love, happiness, wisdom and energy”. This is the original natural state of the soul.

That is why meditation is so necessary to be able to regain inner balance, invoking our innate and eternal powers.

Si nos damos cuenta del estado en el que estamos inmersos, también será posible ponerle un punto y final, y cambiar a un estado mejor. Porque, a todas luces, somos quienes tenemos las riendas o el mando de cómo queremos sentirnos.

Un indicador infalible:

  • Si estoy triste, estoy siendo consciente del cuerpo.
  • Si estoy alegre, estoy siendo consciente del alma.

El secreto para poder cambiar el estado es ser “consciente”. El alma tiene alegría, felicidad y paz, etc., de forma natural. Cuando nos sentimos tristes, angustiados, airados, abrumados, etc., es debido a que el alma se influencia por la materia, por todo lo que la rodea; por el cuerpo también, puesto que a partir del cuerpo se hace consciente del exterior. Volver a recuperar el estado natural del alma es tan sencillo como darse cuenta de que la situación es exterior y recordar los recursos naturales que tenemos: “paz, amor, felicidad, sabiduría y energía”. Éste es el estado original natural del alma.

Por eso es tan necesaria la meditación para poder volver a recuperar el equilibrio interior invocando nuestros poderes innatos y eternos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: