luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Per què esforçar-se?/Why make an effort?/¿Por qué esforzarse?

Tantes vegades he sentit a dir que Déu ho pot tot i tantes altres he sentit queixar-se la gent per les penúries. Jo mateixa en algun moment de la meva vida Li he demanat a Déu que hi faci alguna cosa amb el Seu poder; si Ell és tan poderós… no Li costarà res, oi? Malgrat això, tot segueix igual o pitjor. Com pot ser això si Ell és tal que ho pot arreglar tot?
Està vist que aquesta no és gaire bona idea.., ja veiem on estem arribant amb ella!
Què canviaria si Déu, amb la seva vareta màgica ens traiés les castanyes del foc? Poca cosa, o, duraria el que es triga dir amén, ja que seríem els mateixos amb els mateixos errors.
Si el món ha de canviar, primer ens hem d’esforçar per a canviar profundament cada un de nosaltres.
🔵 El Pare, Déu, té un profund amor pels Seus fills i desitja veure’ls complerts i perfectes com a Ell mateix. El Pare vol que els fills us “transformeu” en retorn de l’amor.

La feina l’ha de fer cadascú, sinó no es produeix l’impacte que facilita que alguna cosa canviï de dins nostre. Després.., si hi ha aquesta voluntat, aquesta valentia.., la dita: -si tens coratge Déu ajuda- es fa present.

So many times I have heard that God can do everything and so many others I have heard people complain about the hardships. I myself at some point in my life have asked God to do something with His power; if He is so powerful… it won’t cost Him anything, will it? However, everything remains the same or worse. How can this be if He is such that He can fix everything?
It is seen that this is not a very good idea…, we already see where we are getting with it!
What would change if God, with his magic wand, took us the chestnuts out of the fire? Little, or, it would last as long as it takes to say amen, since we would be the sames with the same mistakes.
If the world must to change, we must first strive to profoundly change us each one of us.
🔵 The Father, God, has a deep love for his children and wishes to see them complete and perfect as Himself. The Father wants the children to “transform” in return of love.

The work must be done by each one, otherwise the impact that makes it easier for something to change within us is not produced. Then…, if there is that will, that courage…, the saying: -if you have courage, God helps- becomes present.

Tantas veces he oído que Dios lo puede todo y tantas otras he oído quejarse a la gente por las penurias. Yo misma en algún momento de mi vida Le he pedido a Dios que haga algo con Su poder; si Él es tan poderoso… no Le costará nada, ¿verdad? Sin embargo, todo sigue igual o peor. ¿Cómo puede ser esto si Él es tal que puede arreglarlo todo?
Está visto que esta no es muy buena idea.., ¡ya vemos dónde estamos llegando con ella!
¿Qué cambiaría si Dios, con su varita mágica nos sacara las castañas del fuego? Poco, o, duraría lo que se tarda en decir amén, ya que seríamos los mismos con los mismos errores.
Si el mundo debe cambiar, primero debemos esforzarnos por cambiar profundamente cada uno de nosotros.
🔵 El Padre, Dios, tiene un profundo amor por Sus hijos y desea verlos completos y perfectos como Él mismo. El Padre quiere que los hijos se “transformen” en retorno del amor.

El trabajo debe hacerlo cada uno, sino no se produce el impacto que facilita que algo cambie de dentro de nosotros. Luego.., si hay esa voluntad, esa valentía.., el dicho: -si tienes coraje Dios ayuda- se hace presente.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: