luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Una qüestió de Karma/A matter of Karma/Una cuestión de Karma

Una qüestió de Karma

Jesús va predicar una actitud concreta per trencar una resposta submisa al que s’espera reaccionar: -si un et pega ofereix-li l’altra galta- La reacció que s’espera és que et barallis tot seguit, o potser tornar-li la bufetada, oi? Però si fas tot el contrari.., trenques la teva pròpia arrogància de sentir-te ferit i li estàs donant el missatge a l’altre de que no tens intenció d’entrar en aquest joc.

SLOGAN: «Per a rebre respecte de tothom, dóna respecte a tothom»

És una qüestió de karma pur i senzill que es veu en qualsevol interacció quotidiana; no cal observar una guerra que algú hagi començat per veure-ho clar, es pot veure en tot: si sembres llavors d’argelagues, brotaran plantes punxants; si plantes flors de la passió obtindràs precioses flors i fruits olorosos. Si ofereixes un somriure difícilment et tornaran un exabrupte; i encara que ho facin, tant se val, per què haig de canviar la meva alegria?

A matter of Karma

Jesus preached a concrete attitude to break a submissive response to what is expected to react: -if someone hits you, offer him the other cheek- The expected reaction is that you fight next, or maybe slap him back, right? But if you do the opposite… you break your own arrogance of feeling hurt and you are sending the message to the other that you have no intention of entering this game.

SLOGAN: «To receive respect from all, give respect to all»

It is a matter of pure and simple karma that is seen in any daily interaction; it is not necessary to observe a war that someone has started to see it clearly, it can be seen in everything: if you sow gorse seeds, sharp plants will sprout; if you plant passion flowers you will get beautiful flowers and fragrant fruits. If you offer a smile, they will hardly return an harsh remark; and even if they do, it doesn’t matter, why should I change my joy?

Una cuestión de Karma

Jesús predicó una actitud concreta para romper una respuesta sumisa a lo que se espera reaccionar: -si uno te pega ofrécele la otra mejilla- La reacción que se espera es que te pelees a continuación, o quizás devolverle la bofetada, ¿verdad? Pero si haces todo lo contrario.., rompes tu propia arrogancia de sentirte herido y le estás dando el mensaje al otro de que no tienes intención de entrar en este juego.

SLOGAN: «Para recibir respeto de todos, da respeto a todos»

Es una cuestión de karma puro y sencillo que se ve en cualquier interacción cotidiana; no es necesario observar una guerra que alguien haya empezado para verlo claro, se puede ver en todo: si siembras semillas de aluagas, brotarán plantas punzantes; si plantas flores de la pasión obtendrás preciosas flores y frutos olorosos. Si ofreces una sonrisa difícilmente te devolverán un exabrupto; y aunque lo hagan, da igual, ¿por qué debo cambiar mi alegría?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: