luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Mares i pares/Mothers and fathers/Madres y padres

Mares i pares

Els fills son el fruit d’una relació, son la creació que ha sorgit d’ells. Qualsevulla pot ser creador, però només del cos que es va construint dins de l’úter matern; pel que fa a l’ànima.., ja és tota una altra cosa, aquesta és sempre eterna i, aleatòriament en aparença, entra en el fetus en formació en un moment determinat(després de 4 o 5 setmanes de gestació).

poder de la creació física, gestació-power of physical creation, gestation-poder de la creación física, gestación

PUNT: «Tot i que diuen de si mateixos «jo sóc Shiva» «jo sóc Déu, tu ets Déu», no poden pas dir que son el Pare de totes les ànimes.»

Déu, Shiva, l’Ànima suprema.., també és una ànima com tots nosaltres, eterna i imperible, mai mor, mai es crea, sempre existeix, igualment pel que fa a nosaltres. Només Ell té la capacitat de despertar a l’ànima adormida que és inconscient d’ella mateixa creient que és només un cos que deambula per aquest món físic; per això té tanta por a la mort, perquè creu que després hi ha el buit, que deixa de existir, que ja no hi ha res. Despertar a aquesta consciència se li diu néixer. Per aquest motiu Déu és el Creador, el Pare/Mare de l’ànima, perquè ens desperta, ens fa néixer a una nova manera de veure-ho tot. Ara, en aquest temps Ell ens està despertant, ens està creant de nou.

Mothers and fathers

Children are the fruit of a relationship, they are the creation that has emerged from them. Anyone can be a creator, but only of the body that is being built inside the mother’s womb; as for the soul…, it is something else, it is always eternal and, randomly, in appearance, enters the fetus in formation at a certain moment (after 4 or 5 weeks of gestation).

POINT: “Although they say of themselves “I am Shiva” “I am God, you are God”, they cannot say that they are the Father of all souls.”

God, Shiva, the supreme Soul…, is also a soul like all of us, eternal and imperishable, never dies, never created, always exists, equally as for us. Only He has the ability to awaken the sleeping soul that is unaware of itself, believing that it is just a body that wanders through this physical world; that is why he is so afraid of death, because he believes that afterwards there is a void, that it ceases to exist, that there is nothing. Awakening to that consciousness its said taht is to be born. That is why God is the Creator, the Father/Mother of the soul, because he awakens us, makes us be born to a new way of seeing everything. Now, at that time He is awakening us, He is creating us anew.

Madres y padres

Los hijos son fruto de una relación, son la creación que ha surgido de ellos. Cualquiera puede ser creador, pero sólo del cuerpo que se va construyendo dentro del útero materno; en cuanto al alma.., ya es otra cosa, ésta es siempre eterna y, aleatoriamente en apariencia, entra en el feto en formación en un momento determinado (después de 4 o 5 semanas de gestación).

PUNTO: «Aunque dicen de sí mismos «yo soy Shiva» «yo soy Dios, tú eres Dios», no pueden decir que son el Padre de todas las almas.»

Dios, Shiva, el Alma suprema.., también es un alma como todos nosotros, eterna e imperecedera, nunca muere, nunca se crea, siempre existe, igualmente en cuanto a nosotros. Sólo Él tiene la capacidad de despertar al alma dormida que es inconsciente de sí misma creyendo que es sólo un cuerpo que deambula por este mundo físico; por eso tiene tanto miedo a la muerte, porque cree que después hay el vacío, que deja de existir, que ya no hay nada. Despertar a esa conciencia se le dice nacer. Por eso Dios es el Creador, el Padre/Madre del alma, porque nos despierta, nos hace nacer a una nueva manera de verlo todo. Ahora, en ese tiempo Él nos está despertando, nos está creando de nuevo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: