luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Criogenització vs. momificació/Cryogenization vs. mummification/Criogenización vs. momificación

Criogenització o momificació

Un cos humà o no, quan arriba al final del seu temps cronològic es deteriora, com qualsevol matèria que ha complert la seva funció.

●No M’emportaré els cossos, així doncs, trenqueu la consciència d’ells.

Ell parla d’endur-se’n l’ànima amb Ell, cap a la llar de llum Nirvana. Un cos deteriorat ja no té utilitat, tampoc seria tan subtil com ho és l’esperit que l’habitava per poder volar en un segon més enllà de l’univers físic. Així doncs, per molt que vagin progressar els coneixements d’algunes civilitzacions en crear momificacions dels cossos.., l’ànima que els habitava va volar rabent cap el seu nou destí. Fins i tot m’atreveixo a apuntar que la criogenització dels cossos d’aquesta frenètica modernitat serà d’igual efectivitat que les momificacions antigues.
Ens entestem en pensar que només som cossos, quan el més important de la nostra identitat la tenim oblidada, sobretot en el nostre món occidental. Per això som tan materialistes, tan aferrats al que es veu amb els ulls, al que es toca amb les mans, al que es trepitja amb els peus. D’aquí venen els disgusts, les insatisfaccions i els sofriments. El cos s’ha de cuidar però no oblidem cuidar-nos a nosaltres mateixos, l’ànima, l’esperit, doncs, oblidant-la li fem mal, ens fem mal.

Cryogenization or mummification

A human body or not, when it reaches the end of its chronological time, it deteriorates, like any matter that has fulfilled its function.

●I won’t take away the bodies, so break their consciousness from them.

He speaks of taking the soul with Him, into the home of light Nirvana. A deteriorated body is no longer useful, nor would it be as subtle as the spirit that inhabited it to be able to fly in a second beyond the physical universe. Thus, no matter how much the knowledge of some civilizations progressed by creating mummifications of bodies…, the soul that inhabited them was flew swiftly towards its new destination. I even dare to point out that the cryogenization of the bodies of this frenetic modernity will be as effective as the ancient mummifications.
We insist on thinking that we are only bodies, when we have forgotten the importance of our identity, especially in our Western world. That is why we are so materialistic, so attached to what is seen with the eyes, to what is touched with the hands, to what is stepped on with the feet. Hence the disappointments, dissatisfactions and sufferings. The body must take care of itself but let’s not forget to take care of ourselves, the soul, the spirit, because, forgetting it, we harm it, we harm ourselves.

Criogenización o momificación

Un cuerpo humano o no, cuando llega al final de su tiempo cronológico, se deteriora, como cualquier materia que ha cumplido su función.

●No Me llevaré los cuerpos, así que romped la conciencia de ellos.

Él habla de llevarse al alma con Él, hacia el hogar de luz Nirvana. Un cuerpo deteriorado ya no tiene utilidad, tampoco sería tan sutil como lo es el espíritu que lo habitaba para poder volar en un segundo más allá del universo físico. Así pues, por mucho que progresasen los conocimientos de algunas civilizaciones creando momificaciones de los cuerpos.., el alma que los habitaba voló rauda hacia su nuevo destino. Incluso me atrevo a apuntar que la criogenización de los cuerpos de esta frenética modernidad será de igual efectividad que las antiguas momificaciones.
Nos empeñamos en pensar que sólo somos cuerpos, cuando lo importante de nuestra identidad la tenemos olvidada, sobre todo en nuestro mundo occidental. Por eso somos tan materialistas, tan apegados a lo que se ve con los ojos, a lo que se toca con las manos, a lo que se pisa con los pies. De ahí los disgustos, las insatisfacciones y los sufrimientos. El cuerpo debe cuidarse pero no olvidemos cuidarnos a nosotros mismos, el alma, el espíritu, pues, olvidándola le hacemos daño, nos hacemos daño.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: