luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Eliminar el trauma/Remove the trauma/Eliminar el trauma

L’oportunitat d’eliminar el trauma

Una forma de eliminar traumes i no crear-ne més, és contemplar les emocions que tenim i no pas reprimir-les. No és pas deixar-nos endur per elles, sinó contemplar-les com una cosa que hem generat nosaltres mateixos per alguna frustració o alguna experiència traumàtica o també per tot el contrari.

Lotta Arbman

Lotta Arbman: El trauma es queda a dins fent que sigui una ferida que no només afecta a un mateix sinó que danya a qui m’envolta, amb qui em relaciono. Quan el soldat torna de la guerra per exemple, o el trauma que suposa que un nen no hagi tingut mai la cura del seus pares, entre molt d’altres tipus de traumes.


Per això ara és tant important conèixer que som ànimes perquè el Pare/Mare més important és una ànima també com nosaltres. Hem estat molts naixements sense saber qui som ni que tenim aquesta relació amb Déu. Aquesta relació íntima de fill i pares. Ara és bo tornar a re-connectar amb Ell perquè aquest «trauma», de no tenir consciència de la cura dels «Pares», podrà sanar. Cada vegada que recordem que Déu és el Pare/Mare de l’ànima que sóc, és com si podéssim seure a la Seva falda i sentir les seves carícies; carícies a l’ànima, que, si som conscients de ser ànima les podrem sentir i sanar aquest oblit, aquest «trauma infantil», cada vegada que El recordem.

The opportunity to remove the trauma

One way to eliminate trauma and not create more is to contemplate the emotions we have and not repress them. It is not to let ourselves be carried away by them, but to contemplate them as something that we have generated ourselves due to some frustration or some traumatic experience or also for the opposite.

Lotta Arbman

Lotta Arbman: The trauma stays inside, making it a wound that not only affects oneself but also harms those around me, with whom I relate. When the soldier returns from war, for example, or the trauma that a child has never had the care of his parents, among many other types of trauma.


That is why now it is so important to know that we are souls because the most important Father/Mother is a soul just like us. We have been many births without knowing who we are or that we have that relationship with God. This intimate relationship of son and parents. Now it is good to reconnect with Him because that «trauma», of not being aware of the care of the «Parents», will be able to heal. Every time we remember that God is the Father / Mother of the soul that I am, it is as if we can sit on his lap and feel his caresses; caresses in the soul, that, if we are aware of being a soul, we can feel them and heal that forgetfulness, that «childhood trauma», every time we remember Him.

La oportunidad de eliminar el trauma

Una forma de eliminar traumas y no crear más es contemplar las emociones que tenemos y no reprimirlas. No es dejarnos llevar por ellas, sino contemplarlas como algo que hemos generado nosotros mismos por alguna frustración o alguna experiencia traumática o también por todo lo contrario.

Lotta Arbman

Lotta Arbman: El trauma se queda dentro haciendo que sea una herida que no sólo afecta a uno mismo sino que daña a quien me rodea, con quien me relaciono. Cuando el soldado vuelve de la guerra por ejemplo, o el trauma que supone que un niño nunca haya tenido el cuidado de sus padres, entre muchos otros tipos de traumas.


Por eso ahora es tan importante conocer que somos almas porque el Padre/Madre más importante es un alma también como nosotros. Hemos estado muchos nacimientos sin saber quiénes somos ni que tenemos esa relación con Dios. Esta relación íntima de hijo y padres. Ahora es bueno volver a reconectar con Él porque ese «trauma», de no tener conciencia del cuidado de los «Padres», podrá sanar. Cada vez que recordamos que Dios es el Padre/Madre del alma que soy, es como si pudiéramos sentarnos en Su regazo y sentir sus caricias; caricias en el alma, que, si somos conscientes de ser alma las podremos sentir y sanar ese olvido, ese «trauma infantil», cada vez que Le recordemos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: