luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Confluència/Confluence/Confluencia

⚛ Primer de tot, existeix el món nou de la confluència. Existeix el vell i el nou.

En la Flor de la Vida hi han moltes interseccions entre cercle i cercle formant nombroses Vesica piscis entre ells. Aquest espai entre dos cercles és un espai on es comparteixen àrees dels dos cercles contigus; també se’n pot dir la confluència d’entre ambdós.
En la confluència del cicle del món cap el nou cicle, es comparteixen parts d’ambdós mons: de l’envellit món i del naixent nou món. Parlo des de l’òptica del pensament, és a dir, es comparteixen formes de pensar antigues i la nova manera de pensar en aquesta Vesica piscis de la confluència entre ambdós mons. No es passa de sobte a la nova manera de pensar, s’han d’anar deixant les antigues formes de fer i incorporant les noves per poder entrar de ple en la nova era, en el veritable món de la nova època de la humanitat. Hi ha d’haver una gran transformació en la forma de pensar humana, en la forma de reaccionar, en la forma d’estimar, en la forma de tenir en compte la natura i tot el que hi conté, en la forma de responsabilitzar-se dels propis actes, etc. I tot això es produeix en aquesta Vesica piscis o confluència entre ambdós mons. Qui ha començat a transformar-se mitjançant l’ensenyament de Déu, el Raja Yoga, ja és dins d’aquest espai preparant-se per poder travessar cap a l’altre costat. Es diu: «el vaixell de la veritat et capacita a travessar cap a l’altra riba» Aquest és el primer pas necessari per poder ser transferit a la nova era o l’anomenat paradís. L’ànima és transferible.., el cos no.

⚛ First of all, there is the new world of confluence. It exist the old and the new.

In the Flower of Life there are many intersections between circle and circle forming numerous Vesica piscis between them. This space between two circles is a space in which areas of the two adjoining circles are shared; it can also be called the confluence of both.
At the confluence of the world cycle into the new cycle, parts of both worlds are shared: the old world and the nascent new world. I speak from the perspective of thought, that is, old ways of thinking and the new way of thinking are shared in this Vesica piscis of the confluence between both worlds. You don’t suddenly switch to the new way of thinking, you must leave the old ways of doing things and incorporate the new ones in order to enter fully into the new era, into the true world of the new era of humanity. There must be a great transformation in the human way of thinking, in the way of reacting, in the way of loving, in the way of taking into account nature and everything it contains, in the way of taking responsibility for one’s own actions, etc. And all this occurs in this Vesica piscis or confluence between both worlds. Who has begun to transform through the teaching of God, Raja Yoga, is already inside this space preparing to be able to cross to the other side. It is said: “the ship of truth enables you to cross to the other shore” This is the first necessary step to be able to be transferred to the new era or the so-called paradise. The soul is transferable… the body is not.

⚛ Primero de todo, existe el mundo nuevo de la confluencia. Existe el viejo y el nuevo.

En la Flor de la Vida hay muchas intersecciones entre círculo y círculo formando numerosas Vesica piscis entre ellos. Este espacio entre dos círculos es un espacio en el que se comparten áreas de los dos círculos contiguos; también puede llamarse la confluencia de entre ambos.
En la confluencia del ciclo del mundo hacia el nuevo ciclo, se comparten partes de ambos mundos: del envejecido mundo y del naciente nuevo mundo. Hablo desde la óptica del pensamiento, es decir, se comparten formas de pensar antiguas y la nueva forma de pensar en esta Vesica piscis de la confluencia entre ambos mundos. No se pasa de repente a la nueva forma de pensar, se deben ir dejando las antiguas formas de hacer e incorporando las nuevas para poder entrar de lleno en la nueva era, en el verdadero mundo de la nueva época de la humanidad. Tiene que haber una gran transformación en la forma de pensar humana, en la forma de reaccionar, en la forma de amar, en la forma de tener en cuenta la naturaleza y todo lo que contiene, en la forma de responsabilizarse de los propios actos, etc. Y todo esto se produce en esta Vesica piscis o confluencia entre ambos mundos. Quien ha empezado a transformarse mediante la enseñanza de Dios, el Raja Yoga, ya está dentro de este espacio preparándose para poder atravesar hacia el otro lado. Se dice: «el barco de la verdad te capacita a cruzar hacia la otra orilla» Éste es el primer paso necesario para poder ser transferido a la nueva era o el llamado paraíso. El alma es transferible.., el cuerpo no.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: