luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

LA DIGNITAT/THE DIGNITY/LA DIGNIDAD

Reflexió de la Setmana  12 de juny de  2022 

LA DIGNITAT

Pot ser que no aconsegueixis canviar les coses, però sempre pots mantenir una actitud digna davant d’elles. La dignitat significa asseure’t al tron ​​del respecte cap a tu mateix i així mantenir moltes altres qualitats.
La dignitat és un rei digne que administra la seva integritat, reialesa i bones maneres.
És una postura que genera respecte als altres i també els anima a ser dignes.
Quan les coses comencen a descarrilar, és la dignitat la que les torna a posar al seu lloc. El respecte per la vida: no sols per la teva, sinó també per la dels altres i per la natura.
La dignitat abasta també la reialesa i la gentilesa. És el poder de veure el que està succeint però no interferir-hi, d’escoltar i absorbir només allò necessari. Una persona digna sempre pensa que, per més defectes que tinguin els altres, sempre actuen de bona fe. Encara que els fets vagin en contra de la bona fe, és la posició digna la que manté una visió positiva, que esquiva les dificultats.

Extracte del llibre:
Exercicis de pau per enfrontar les crisis,
LA PAU COMENÇA AMB TU,
Ken O’Donnell

Week Reflection June 12,  2022 

THE DIGNITY

You may not be able to change things, but you can always maintain a dignified attitude towards them. Dignity means sitting on the throne of self-respect and thus maintaining many other qualities.
Dignity is a dignified king who manages his integrity, royalty and good manners.
It is a posture that generates respect in others and also encourages them to be worthy.
When things start to go off the rails, it is dignity that puts them back in their place. Respect for life: not only for yours, but also for that of others and for nature.
Dignity encompasses royalty and gentility as well. It is the power to see what is happening but not interfere with it, to listen and absorb only what is necessary. A worthy person always thinks that no matter how many flaws others have, they always act in good faith. Although the facts go against good faith, it is the dignified position that maintains a positive vision, which avoids difficulties.

Excerpt from the book:
Peace exercises to deal with crises,
PEACE BEGINS WITH YOU,
Ken O’Donnell

Reflexión de la Semana  12 de junio 2022 

LA DIGNIDAD

Puede ser que no consigas cambiar las cosas, pero siempre puedes mantener una actitud digna ante ellas. La dignidad significa sentarte en el trono del respeto hacia ti mismo y así mantener muchas otras cualidades.
La dignidad es un rey digno que administra su integridad, realeza y buenas maneras.
Es una postura que genera respeto en los demás y también les anima a ser dignos.
Cuando las cosas empiezan a salirse de vereda, es la dignidad la que las vuelve a poner en su lugar. El respeto por la vida: no solo por la tuya, sino también por la de los demás y por la naturaleza.
La dignidad abarca también la realeza y la gentileza. Es el poder de ver lo que está sucediendo pero no interferir en ello, de escuchar y absorber solamente lo necesario. Una persona digna siempre piensa que, por más defectos que tengan los demás, siempre actúan de buena fe. Aunque los hechos vayan en contra de la buena fe, es la posición digna la que mantiene una visión positiva, que sortea las dificultades.

Extracto del libro:
Ejercicios de paz para enfrentar las crisis,
LA PAZ COMIENZA CONTIGO,
Ken O’Donnell

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 ..Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: