luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

L’art d’escoltar i copsar/The art of listening and picking up/El arte de escuchar y captar

Reflexió de la Setmana  25 de juny de  2022 

L’art d’escoltar i copsar

Quan l’intel·lecte està concentrat amb tanta sensibilitat que pot reconèixer la realitat darrere de les aparences, a vegades es diu que és intuïció. Ser intuïtiu sovint vol dir que el tercer ull és capaç de sintonitzar amb les vibracions ocultes i silencioses d’altres persones i situacions. Les vibracions són energies que totes les coses estan transmetent constantment, especialment les coses vives i les persones. Una persona pot no dir res, o fins i tot pot dir el contrari del que ell o ella sent, però som capaços d’entendre aquesta contradicció o bé a través de les expressions facials, o bé pel llenguatge corporal, o bé captant els pensaments,
El metge utilitza l’estetoscopi per “escoltar” el cos del pacient i per examinar i entendre el pols i el ritme del cos per tal de determinar la salut de la persona; això és com una tercera orella!
Si l’intel·lecte vol entendre el pols d’una altra persona, per col·laborar i ajudar de manera adequada, cal tenir la capacitat d’una tercera oïda, cosa que significa desenvolupar l’art d’escoltar i captar realment les necessitats de la situació i la persona. Quan l’intel·lecte es fa servir com un estetoscopi, necessita ser molt introspectiu, molt concentrat i molt obert. D’aquesta manera, l’intel·lecte es fa servir com un tercer ull i una tercera orella; veure i escoltar es converteixen en la mateixa cosa i aquesta percepció comporta assistència creativa i constructiva a moltes malalties que ara assolen l’esperit humà.

Extracte del llibre:
Visió del Raja Yoga,
PENSAMENT ORIENTAL,
per a la ment d’occident,
Anthony Strano

Week Reflection June 25,  2022

The art of listening and picking up

When the intellect is so sensitively focused that it can recognize the reality behind appearances, it is sometimes said to be intuition. Being intuitive often means that the third eye is able to tune in to the hidden and silent vibrations of other people and situations. Vibrations are energies that all things are constantly transmitting, especially living things and people. A person may not say anything, or may even say the opposite of what he or she feels, but we are able to understand this contradiction either through facial expressions, or body language, or by picking up thoughts,
The doctor uses the stethoscope to “listen” to the patient’s body and to examine and understand the pulse and rhythm of the body in order to determine the person’s health; that’s like a third ear!
If the intellect wants to understand the pulse of another person, to really collaborate and help in an appropriate way, it is necessary to have the capacity of a third ear, which means developing the art of listening and really grasping the needs of the situation and the person. When the intellect is used as a stethoscope, it needs to be very introspective, very focused, and very open. In this way, the intellect is used as a third eye and a third ear; seeing and hearing become the same thing and this perception brings creative and constructive assistance to many diseases that now plague the human spirit.

Excerpt from the book:
Vision of Raja Yoga,
EASTERN THOUGHT,
for the western mind,
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  25 de junio 202

El arte de escuchar y captar

Cuando el intelecto está concentrado con tanta sensibilidad que puede reconocer la realidad detrás de las apariencias, a veces, se dice que es intuición. Ser intuitivo a menudo significa que el tercer ojo es capaz de sintonizar con las vibraciones ocultas i silenciosas de otras personas y situaciones. Las vibraciones son energías que todas las cosas están transmitiendo constantemente, especialmente las cosas vivas y las personas. Una persona puede no decir nada, o puede incluso decir lo contrario de lo que él o ella siente, pero somos capaces de entender esta contradicción o bien a través de las expresiones faciales, o bien por el lenguaje corporal, o bien captando los pensamientos,
El médico usa el estetoscopio para “escuchar” el cuerpo del paciente y para examinar y entender el pulso y el ritmo del cuerpo con el fin de determinar la salud de la persona; eso es como una tercera oreja!
Si el intelecto desea entender el pulso de otra persona, para realmente colaborar y ayudar de forma adecuada, hay que tener la capacidad de un tercer oído, lo cual significa desarrollar el arte de escuchar y captar realmente las necesidades de la situación y la persona. Cuando el intelecto se usa como un estetoscopio, necesita ser muy introspectivo, muy concentrado y muy abierto. De esta manera, el intelecto se usa como un tercer ojo y un tercer oído; ver y escuchar se convierten en la misma cosa y esta percepción conlleva asistencia creativa y constructiva a muchas enfermedades que ahora asolan el espíritu humano.

Extracto del libro:
Visión del Raja Yoga,
PENSAMIENTO ORIENTAL,
para la mente de occidente,
Anthony Strano

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Informació

This entry was posted on Juny 27, 2022 by in Reflexiones espirituales BK.
A %d bloguers els agrada això: