luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Violència encoberta/Covert violence/Violencia encubierta

E. Santos

Quan sento el llenguatge de la violència, el cor s’encongeix.

ͼͽ Violència no és tan sols matar a algú.
ͼͽ Violència és no respectar, perquè s’està violant l’estat pur de quelcom, o d’algú.

Quan sento el llenguatge de l’arrogància, de l’odi, de la revenja.., sento que aquell que l’exerceix està ficat en un vòrtex de violència.
És molt fàcil caure en la violència perquè n’estem envoltats. Quan parlem amb contundència, malgrat tinguem raó, estem ficats en aquest vòrtex violent i no ens n’adonem. Les paraules poden tornar-se i actuar pitjor que les espases, perquè fereixen profundament.
Haig d’anar en compte de no caure en aquest parany.
Haig d’anar en compte amb què està generant la meva ment.
Si encara necessito d’algú i aquest no m’ho dóna, es crearà un sentiment, de no ser correspost, al meu interior, i potser em miraré a l’altre amb rancúnia, i després no el respectaré.
Per tant, siguem conscients que la no-violència és l’estat més pur de l’ànima. Aquesta és la nostra veritable naturalesa; tota la resta.., és quelcom après; no és nostre.

E. Santos

When I feel the language of violence, the heart shrinks.

ͼͽ Violence is not just killing someone.
ͼͽ Violence is not respecting, because the pure state of something or someone is being violated.

When I hear the language of arrogance, hatred, revenge… I feel that the one who exercises it is involved in a vortex of violence.
It is very easy to fall into violence because we are surrounded by it. When we speak forcefully, even though we are right, we are caught in this violent vortex and we don’t realize it. Words can turn and act worse than swords, because they lacerate deep.
I have to be careful not to fall into this trap.
I have to be careful what my mind is generating.
If I still need of someone and they don’t give it to me, a feeling of not being reciprocated will be created inside me, and perhaps I will look at the other with resentment, and then I will not respect him.
Therefore, let us be aware that non-violence is the purest state of the soul. This is our true nature; everything else… is something learned; it is not our.

E. Santos

Cuando siento el lenguaje de la violencia, el corazón se encoge.

ͼͽ Violencia no es sólo matar a alguien.
ͼͽ Violencia es no respetar, porque se está violando el estado puro de algo, o de alguien.

Cuando oigo el lenguaje de la arrogancia, del odio, de la venganza… siento que aquel que lo ejerce está metido en un vórtice de violencia.
Es muy fácil caer en la violencia porque estamos rodeados de ella. Cuando hablamos con contundencia, a pesar de que tengamos razón, estamos metidos en este vórtice violento y no nos damos cuenta. Las palabras pueden volverse y actuar peor que las espadas, porque hieren profundamente.
Tengo que tener cuidado de no caer en esta trampa.
Tengo que tener cuidado con lo que está generando mi mente.
Si todavía necesito de alguien y éste no me lo da, se creará un sentimiento, de no ser correspondido, en mi interior, y quizás me miraré al otro con rencor, y luego no lo respetaré.
Por tanto, seamos conscientes de que la no-violencia es el estado más puro del alma. Ésta es nuestra verdadera naturaleza; todo lo demás.., es algo aprendido; no es nuestro.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: