luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

L’oxigen de l’ànima/The oxygen of the soul/El oxígeno del alma

Reflexió de la Setmana  17 de juliol de  2022 

L’oxigen de l’ànima

A la dimensió física, el cos pren aire per adquirir l’oxigen vital essencial que necessita el nostre cos. Quan inspirem aire, no ets tu qui respira, és el teu cos. En la dimensió espiritual, que ets tu, l’ésser conscient, l’amor és una irradiació de l’exterior de l’energia…que prové de tu! De la mateixa manera que aspirar oxigen és essencial per a la salut corporal, la irradiació d’amor és essencial pel benestar de l’ànima. Quan fas alguna cosa amb amor, estàs donant sobretot l’energia del teu ésser. Si entregues el teu jo però segueixes volent alguna cosa a canvi, la teva energia es desvia i es queda bloquejada per la idea/imatge que tens a la teva ment del que vols. En aquests moments no ets un ésser de benestar perquè en tot desig hi ha implícita la por. Voler és la conversió d’amor a por.
L´amor és l´oxigen de l´ànima, però l´oxigen espiritual de l´amor ha de ser irradiat i alliberat, no adquirit ni consumit, per a recuperar i mantenir el benestar. Això significa que la diferència entre cos i ànima es pot resumir en dues dinàmiques. El cos està dissenyat per a “absorbir” nutrients i oxigen per tal de mantenir la salut. L’ànima està dissenyada per “donar” l’energia/vibració de la llum i l’amor, que són els nutrients espirituals que mantenen el benestar. La naturalesa del cos és consumir, mentre que l’ànima és irradiar.
L’opressió dels conductes respiratoris del cos sembla que està “desencadenada” (però no provocada) per moltes coses, entre elles el menjar, altres persones, les situacions estressants, l’entorn i fins i tot el clima. Tanmateix, l’opressió de l’energia que irradia l’ànima està provocada per una sola cosa: l’aferrament.

Extracte del llibre:
EL SISTEMA IMMUNITARI DE L’ÀNIMA,
Com alliberar el teu ésser,
de tot tipus de malalties,
Mike George

Week Reflection July 17,  2022 

The oxygen of the soul

In the physical dimension, the body takes in air to acquire the essential vital oxygen that our body needs. When we inhale air, it is not you who breathes, it is your body. In the spiritual dimension, which is you, the conscious being, love is an external radiation of energy… that comes from you! In the same way that inhaling oxygen is essential for the health of the body, the irradiation of love is essential for the well-being of the soul. When you do something with love, you are above all giving the energy of your being. If you surrender your self but still want something in return, your energy is diverted and blocked by the idea/image you have in your mind of what you want. In those moments you are not a being of well-being because fear is implicit in every desire. Wanting is the conversion of love to fear.
Love is the oxygen of the soul, but the spiritual oxygen of love must be radiated and released, not acquired or consumed, in order to regain and maintain well-being. This means that the difference between body and soul can be summed up in two dynamics. The body is designed to “absorb” nutrients and oxygen in order to maintain health. The soul is designed to “give” the energy/vibration of light and love, which are the spiritual nutrients that maintain your well-being. The nature of the body is to consume, while the nature of the soul is to radiate.
Oppression of the body’s airways seems to be “triggered” (but not caused) by many things, including food, other people, stressful situations, the environment, and even the weather. However, the oppression of the energy radiating from the soul is caused by only one thing: attachment.

Excerpt from the book:
THE IMMUNE SYSTEM OF THE SOUL,
How to free your being,
of all kinds of diseases,
Mike George

Reflexión de la Semana  17 de julio 2022 

El oxígeno del alma

En la dimensión física, el cuerpo toma aire para adquirir el oxígeno vital esencial que necesita nuestro cuerpo. Cuando inspiramos aire, no eres tú el que respira, es tu cuerpo. En la dimensión espiritual, que eres tú, el ser consciente, el amor es una irradiación del exterior de la energía…¡que proviene de ti! Del mismo modo que aspirar oxígeno es esencial para la salud corporal, la irradiación de amor es esencial para el bienestar del alma. Cuando haces algo con amor, estás sobre todo dando la energía de tu ser. Si entregas tu yo pero sigues queriendo algo a cambio, tu energía se desvía y se queda bloqueada por la idea/imagen que tienes en tu mente de lo que quieres. En esos momentos no eres un ser de bienestar porque en todo deseo está implícito el miedo. Querer es la conversión de amor a miedo.
El amor es el oxígeno del alma, pero el oxígeno espiritual del amor debe ser irradiado y liberado, no adquirido ni consumido, para recuperar y mantener el bienestar. Esto significa que la diferencia entre cuerpo y alma puede resumirse en dos dinámicas. El cuerpo está diseñado para “absorber” nutrientes y oxígeno con el fin de mantener la salud. El alma está diseñada para “dar” la energía/vibración de la luz y el amor, que son los nutrientes espirituales que mantienen su bienestar. La naturaleza del cuerpo es consumir, mientras que la del alma es irradiar.
La opresión de los conductos respiratorios del cuerpo parece estar “desencadenada” (pero no provocada) por muchas cosas, entre ellas la comida, otras personas, las situaciones estresantes, el entorno e incluso el clima. Sin embargo, la opresión de la energía que irradia el alma está provocada por una sola cosa: el apego.

Extracto del libro:
EL SISTEMA INMUNITARIO DEL ALMA,
Cómo liberar tu ser,
de todo tipo de enfermedades,
Mike George

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Informació

This entry was posted on Juliol 21, 2022 by in Reflexiones espirituales BK and tagged .
A %d bloguers els agrada això: