luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Obediència i resistència/Obedience and resistance/Obediencia y resistencia

Obediència i resistència

St. Manda de UK

●Déu està sempre disponible per a mi en aquest temps i no pas allà dalt, sinó aquí mateix, en cada cosa que penso o faig. Si Ell és benvolent i és la Llavor del món humà.., es requereix en aquest moment aquesta llavor de benvolença en l’ànima de l’ésser humà.
●La naturalesa intrínseca en l’ànima de l’ésser humà és benvolent. Qualsevol cosa que pensem o sentim vibra i va cap a altres. L’inconscient no el puc canviar si no és amb connexió amb Déu en ioga. El conscient sí que el puc canviar, això és el que puc enviar conscientment al món. Permeto que Ell pugui canviar la meva consciència; aquest és un acte d’obediència a la Veritat de Déu.
●Com saps que has descobert la Veritat?; doncs quan tens altruisme, no esperes res en retorn pel que estàs fent. Amb la veritat veus la senzillesa. No em fa falta demostrar res. Sóc obedient a la Veritat i això trenca totes les meves resistències.

Aquesta nit el dolor físic tenallava l’ànima que sóc, no la deixava anar-se’n com sempre, i el sentiment era de frustració; no hi havia descans una hora rere l’altra. Tant era el sentiment de frustració que fins i tot llàgrimes de impotència volien brollar dels ulls, però m’hi negava; era l’ànima que sóc qui s’hi negava, qui patia, qui es frustrava.., el cos és el cos, però l’ànima és qui ho experimenta tot a través d’ell. Unes paraules han ressonat a la meva ment: -el Raja Ioga no és hatha ioga, no heu de maltractar el cos.., si heu de prendre medicines, preneu-les!- Aleshores, les resistències han fet acte de presència: -ja ho aguantaré, no haig de prendre res jo!… Què us sembla això? Son resistències i una mena d’ego molt soterrat. Fins a aquest punt arriba la tossuderia! El camí espiritual del Raja Ioga ens ensenya fins a quin punt s’han de trencar les conviccions antigues, devocionals, etc., per fluir i avançar. Per tant.., avui em prendré el que hagi de prendre per està bé.

Obedience and resistance

St. Manda de UK

●God is always available to me at this time and not up there, but right here, in everything I think or do. If He is benevolent and He is the Seed of the human world, this seed of benevolence is required at that time in the soul of the human being.
●The intrinsic nature in the human being’s soul is benevolent. Anything we think or feel vibrates and goes to others. I cannot change the unconscious if it is not in connection with God in yoga. The conscious yes I can change it, that’s what I can consciously send to the world. I allow Him to change my consciousness; this is an act of obedience to the Truth of God.
●How do you know you have discovered the Truth?; because when you have altruism, you do not expect anything in return for what you are doing. With the truth you see the simplicity. I don’t need to prove anything. I am obedient to the Truth and this breaks all my resistance.

Tonight the physical pain gripped the soul that I am, it didn’t let it go as usual, and the feeling was one of frustration; there was no rest hour after hour. So much was the feeling of frustration that even tears of impotence wanted to flow from my eyes, but I refused; it was the soul that I am who refused, who suffered, who was frustrated…, the body is the body, but the soul is the one who experiences everything through it. A few words have resonated in my mind: -Raja Yoga is not hatha yoga, you must not mistreat the body…, if you have to take medicine, take it!- Then, the resistance has made an appearance: -I’ll put up with it, I don’t have to take anything myself!… What do you think of this? They are resistance and a kind of very buried ego. This is the point of stubbornness! The spiritual path of Raja Yoga teaches us to what extent old, devotional, etc. convictions must be broken in order to flow and move forward. So…, today I’ll take what I have to take for feel okay.

Obediencia y resistencia

St. Manda de UK

●Dios está siempre disponible para mí en este tiempo y no allá arriba, sino aquí mismo, en cada cosa que pienso o hago. Si Él es benevolente y es la Semilla del mundo humano.., se requiere en ese momento esta semilla de benevolencia en el alma del ser humano.
●La naturaleza intrínseca en el alma del ser humano es benevolente. Cualquier cosa que pensamos o sentimos vibra y va hacia otros. El inconsciente no puedo cambiarlo si no es con conexión con Dios en yoga. El consciente sí puedo cambiarlo, eso es lo que puedo enviar conscientemente al mundo. Permito que Él pueda cambiar mi conciencia; éste es un acto de obediencia a la Verdad de Dios.
●¿Cómo sabes que has descubierto la Verdad?; pues cuando tienes altruismo, no esperas nada en retorno por lo que estás haciendo. Con la verdad ves la sencillez. No me hace falta demostrar nada. Soy obediente a la Verdad y esto rompe todas mis resistencias.

Esta noche el dolor físico atenazaba el alma que soy, no la dejaba irse como siempre, y el sentimiento era de frustración; no había descanso una hora tras otra. Tanto era el sentimiento de frustración que incluso lágrimas de impotencia querían brotar de los ojos, pero me negaba; era el alma que soy quien se negaba, quien sufría, quien se frustraba.., el cuerpo es el cuerpo, pero el alma es quien lo experimenta todo a través de él. Unas palabras han resonado en mi mente: -el Raja Yoga no es hatha yoga, no debes maltratar el cuerpo.., si tienes que tomar medicinas, tómalas!- Entonces, las resistencias han hecho acto de presencia: -¡ya lo aguantaré, ¡no tengo que tomar nada yo!… ¿Qué te parece esto? Son resistencias y una especie de ego muy enterrado. ¡Hasta este punto llega la tozudez! El camino espiritual del Raja Yoga nos enseña hasta qué punto deben romperse las convicciones antiguas, devocionales, etc., para fluir y avanzar. Por tanto.., hoy me tomaré lo que tenga que tomar para está bien.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: