luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La meva actitud davant la vida/My attitude towards life/Mi actitud ante la vida

Reflexió de la Setmana  14 d’Agost de  2022 

La meva actitud davant la vida

Tots els éssers humans hem de fer front a la mort en algun moment. Però, mentrestant, puc arribar a oblidar que m’és possible escollir la manera com experimento avui la vida.
Com experimento els esdeveniments que succeeixen al meu voltant depèn de la meva percepció, d’una actitud davant d’aquests esdeveniments. Potser no sigui capaç de canviar o controlar el meu entorn i les meves circumstàncies. No obstant això, puc controlar la manera com percebo i tracto amb ells.
El procés que sol tenir lloc és que associo la meva pròpia felicitat amb esdeveniments externs. Tot i això, la felicitat és un estat interior que no es pot trobar permanentment en les coses externes.
Com més tracto de controlar les circumstàncies per assegurar-me la felicitat, més infeliç em sento perquè no les puc controlar, i sovint aquesta m’eludeix quan intento assolir certa estabilitat i seguretat física.
És important experimentar i separar la pròpia identitat de la dels objectes, esdeveniments i circumstàncies externes; i comprendre, desenvolupar i practicar actituds positives en la pròpia vida.

Extracte del llibre:
AVANÇAR,
Senders cap al,
creixement espiritual,
Margaret Pinkerton

Week Reflection August 14,  2022

My attitude towards life

All human beings must face death at some point. But in the meantime, I can forget that I can choose how I experience life today.
How I experience the events that happen around me depends on my perception, on an attitude towards those events. I may not be able to change or control my environment and circumstances. However, I can control the way I perceive and deal with them.
The process that usually takes place is that I associate my own happiness with external events. Despite this, happiness is an inner state that cannot be found permanently in external things.
The more I try to control circumstances in order to ensure happiness, the more unhappy I feel because I can’t control them, and happiness often eludes me when I try to achieve some physical stability and security.
It is important to experience and separate one’s identity from that of external objects, events and circumstances; and understand, develop and practice positive attitudes in one’s own life.

Excerpt from the book:
ADVANCEING,
paths to the,
spiritual Growth,
Margaret Pinkerton

Reflexión de la Semana  14 de Agosto  2022 

Mi actitud ante la vida

Todos los seres humanos debemos enfrentar la muerte en algún momento. Pero, mientras tanto, puedo llegar a olvidar que me es posible escoger la manera en que experimento hoy la vida.
Cómo experimento los acontecimientos que suceden a mi alrededor depende de mi percepción, de una actitud frente a esos sucesos. Puede que no sea capaz de cambiar o controlar mi entorno y mis circunstancias. Sin embargo, puedo controlar la manera en que percibo y trato con ellos.
El proceso que suele tener lugar es que asocio mi propia felicidad con acontecimientos externos. A pesar de ello, la felicidad es un estado interior que no puede hallarse permanentemente en las cosas externas.
Cuanto más trato de controlar las circunstancias a fin de asegurarme la felicidad, más infeliz me siento porque no puedo controlarlas, y a menudo ésta me elude cuando trato de alcanzar cierta estabilidad y seguridad física.
Es importante experimentar y separar la propia identidad de la de los objetos, sucesos y circunstancias externas; y comprender, desarrollar y practicar actitudes positivas en la propia vida.

Extracto del libro:
AVANZAR,
Senderos hacia el,
crecimiento espiritual,
Margaret Pinkerton

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: