luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Filar prim/Split hairs/Hilar fino

Filar prim

Quan faig neteja no puc començar per les coses més subtils, com ara la pols que hi ha en un raconet quasi imperceptible.., senzillament perquè no ho veig entremig de la brutícia, i, per qüestions pràctiques.., perquè es tornaria a embrutar després d’haver fet neteja a l’engròs.
De fet.., quan som enmig de la brutícia els ulls se’ns acostumen a allò i no veiem que estigui tan brut com un que ve de fora pot veure-ho.
Aquest exemple es pot aplicar tal com és en la espiritualitat.
Quan volem fer-nos conscients del que som globalment: un cos i una ànima (esperit), hem de començar pel més bàsic; és a dir.., no podem començar a fer «neteja» per les coses més subtils que hi han en l’espiritualitat, hem de començar fent-nos conscients del fet de ser dues coses: una part física, el cos, i, una part espiritual, la que regeix la consciència.
De mica en mica, si comencem pel més perceptible (meditar), anirem fent més llum a les coses que s’han acumulat dins nostre, la «brutícia» que s’ha de netejar, allò més evident. Quan ja ho tinguem net.., començarem a «veure» la «brutícia» més subtil, i quan aquella ja l’hàgim rentat.., podrem anar fent els racons que no es veien dins la «brutícia» general.
Llavors és quan podrem filar prim.

Split hairs

When I clean I can’t start with the most subtle things, like the dust that is in an almost imperceptible corner…, simply because I don’t see it in the middle of the dirt, and, for practical reasons…, because it would get dirty again later having done wholesale cleaning.
In fact…, when we are in the middle of the dirt, our eyes get used to it and we don’t see that it is as dirty as someone who comes from outside can see it.
This example can be applied as it is in spirituality.
When we want to become aware of what we are globally: a body and a soul (spirit), we must start with the basics; that is to say…, we cannot begin to do “cleaning” for the most subtle things that exist in spirituality, we must begin by becoming aware of the fact of being two things: a physical part, the body, and, a spiritual part, the one that rules conscience.
Little by little, if we start with the most perceptible (meditate), we will shed more light on the things that have accumulated inside us, the “dirt” that needs to be cleaned, the most obvious. When we have it clean…, we will begin to “see” the most subtle “dirt”, and when we have already washed it…, we will be able to make the corners that were not seen within the general “dirt”.
That’s when we can split hairs.

Hilar fino

Cuando hago limpieza no puedo empezar por las cosas más sutiles, como el polvo que hay en un rinconcito casi imperceptible.., sencillamente porque no lo veo en medio de la suciedad, y, por cuestiones prácticas.., porque se volvería a ensuciar después de haber hecho limpieza al por mayor.
De hecho.., cuando estamos en medio de la suciedad los ojos se nos acostumbran a eso y no vemos que esté tan sucio como uno que viene de fuera puede verlo.
Este ejemplo puede aplicarse tal y como es en la espiritualidad.
Cuando queremos hacernos conscientes de lo que somos globalmente: un cuerpo y un alma (espíritu), debemos empezar por lo básico; es decir.., no podemos empezar a hacer «limpieza» por las cosas más sutiles que hay en la espiritualidad, debemos empezar haciéndonos conscientes del hecho de ser dos cosas: una parte física, el cuerpo, y, una parte espiritual, la que rige la conciencia.
Poco a poco, si empezamos por lo más perceptible (meditar), iremos haciendo más luz a las cosas que se han acumulado en nuestro interior, la «suciedad» que debe limpiarse, lo más evidente. Cuando ya lo tengamos limpio.., empezaremos a «ver» la «suciedad» más sutil, y cuando aquélla ya la hayamos lavado…, podremos ir haciendo los rincones que no se veían dentro de la «suciedad» general.
Entonces es cuando podremos hilar fino.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: