luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Avançar amb paciència/Move forward with patience/Avanzar con paciencia

🧘‍♀️Ens acostumem a allò que tenim i no li donem importància; aleshores, pot venir el desànim ja que no veiem la diferència entre abans i ara.
Quan ens posem objectius espirituals, anem avançant i ens sentim bé quan els anem assolint. Però de vegades l’avançament sembla aturar-se com si el «vaixell» hagés entrat en el mar dels Sargassos.., i arriba el desànim. Quan això passa, mai hem de deixar el que estàvem fent, sinó aleshores sí que ens haurem aturat. És bo fer una mirada a com ens preníem la vida abans de iniciar aquest camí, com reaccionàvem davant les dificultats, com responíem a les impertinències, quin nivell de felicitat teníem.., i així ens adonarem si el que estem fent és bo, si hem avançat, o, si hem de canviar el rumb.
Tot creixement té pautes, i el creixement en l’espiritualitat també. Després d’avançar ràpid pot venir una etapa de quietud, però es va avançant encara que subtilment, per preparar una nova època que vindrà tot seguit. 🧘‍♀️We get used to what we have and do not give it importance; then discouragement can come as we do not see the difference between before and now.
When we set spiritual goals, we are moving forward and we feel good when we are achieving them. But sometimes progress seems to stop as if the “ship” had entered the Sargasso Sea… and discouragement sets in. When this happens, we should never stop what we were doing, otherwise yes that we will have stopped us. It is good to take a look at how we approached life before starting this path, how we reacted to difficulties, how we responded to impertinence, what level of happiness we had…, and in this way we will realize if what it we are doing is good, whether we have made progress, or whether we should change course.
All growth has patterns, and growth in spirituality too. After advancing fast, a stage of stillness may come, but progress is made, albeit subtly, to prepare for a new era that will follow. 🧘‍♀️Nos acostumbramos a lo que tenemos y no le damos importancia; entonces puede venir el desánimo ya que no vemos la diferencia entre antes y ahora.
Cuando nos ponemos objetivos espirituales, vamos avanzando y nos sentimos bien cuando los vamos logrando. Pero a veces el avanzar parece detenerse como si el «barco» hubiera entrado en el mar de los Sargazos… y llega el desánimo. Cuando esto ocurre, nunca debemos dejar lo que estábamos haciendo, sino entonces sí que nos habremos detenido. Es bueno echar una mirada a cómo nos tomábamos la vida antes de iniciar este camino, cómo reaccionábamos ante las dificultades, cómo respondíamos a las impertinencias, qué nivel de felicidad teníamos.., y así nos daremos cuenta si lo que estamos haciendo es bueno, si hemos avanzado, o, si debemos cambiar el rumbo.
Todo crecimiento tiene pautas, y el crecimiento en la espiritualidad también. Después de avanzar rápido puede venir una etapa de quietud, pero se va avanzando aunque sutilmente, para preparar una nueva época que vendrá a continuación.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: