luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Qui és Déu?/Who is God?/¿Quién es Dios?

És ni més ni menys una ànima igual que nosaltres; un Ésser de Llum, igual que nosaltres, però Ell es manté instal·lat la major part del temps al Paramdham, el món incorporal, el temps que nosaltres experimentem la vida a la Terra corporalment.

Algú entre les ànimes
ha de representar
el paper suprem

Ell mai neix com ho fem nosaltres. Si naixés d’un cos, Li passaria el que ens passa a nosaltres: que entrem en amnèsia al marxar de la llum, del Paramdham, tal i com passa amb els somnis que s’esvaeixen així que ens despertem, o ni tan sols som conscients d’haver somniat.
El Seu paper és un paper suprem, doncs ens ve a despertar del son-miratge/humà. Ens torna a la nostra pròpia realitat de ser un ésser de llum experimentant la vida física aquí. Havent entrat en diferents cossos durant un màxim de 5000 anys, hem anat perdent la nostra identitat. Quan l’ésser humà torna a recordar qui és en realitat, la seva consciència s’il·lumina i comprèn tot el sentit de la vida i l’eternitat. Si Déu no fos una ànima especial.., qui ens tornaria la nostra identitat, qui ens eixamplaria la ment? Algú entre les ànimes ha de representar el paper suprem.

Who is God?

He is nothing less than a soul just like us; a Being of Light, just like us, but He remains installed most of the time in the Paramdham, the incorporeal world, the time that we experience life on Earth bodily.

Someone among the souls
must represent
the supreme role

He is never born as we are. If He were born from a body, what happens to us would happen to Him: that we enter amnesia when we leave the light, the Paramdham, just as it happens with dreams that vanish as soon as we wake up, or we are not even aware of having dreamed of.
His role is a supreme role, because he comes to wake us up from the human/dream-mirage. He returns us to our own reality of being a being of light experiencing physical life here. Having entered different bodies for maximum to 5,000 years, we have been losing our identity. When the human being remembers who he really is again, his consciousness is illuminated and he understands the whole meaning of life and eternity. If God were not a special soul…, who would give us back our identity, who would broaden our minds? Someone among the souls must play the supreme role.

¿Quién es Dios?

Es nada menos un alma igual que nosotros; un Ser de Luz, al igual que nosotros, pero Él se mantiene instalado la mayor parte del tiempo en el Paramdham, el mundo incorporal, el tiempo que nosotros experimentamos la vida en la Tierra corporalmente.

Alguien entre las almas
debe representar
el papel supremo

Él nunca nace como lo hacemos nosotros. Si naciera de un cuerpo, Le pasaría lo que nos pasa a nosotros: que entramos en amnesia al marchar de la luz, del Paramdham, tal y como ocurre con los sueños que se desvanecen en cuanto nos despertamos, o ni siquiera somos conscientes de haber soñado.
Su papel es un papel supremo, pues nos viene a despertar del sueño-espejismo/humano. Nos devuelve a nuestra propia realidad de ser un ser de luz experimentando la vida física aquí . Habiendo entrado en distintos cuerpos durante un máximo de 5000 años, hemos ido perdiendo nuestra identidad. Cuando el ser humano vuelve a recordar quién es en realidad, su conciencia se ilumina y comprende todo el sentido de la vida y la eternidad. Si Dios no fuese un alma especial.., ¿quién nos devolvería nuestra identidad, quién nos ensancharía la mente? Alguien entre las almas debe representar el papel supremo.

One comment on “Qui és Déu?/Who is God?/¿Quién es Dios?

  1. Retroenllaç: RECULL -conèixer a Déu-knowing God-conocer a Dios | luminiscències 2013/2022

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: