luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Un cercle que sempre roda/A circle that always rolls/Un círculo que siempre rueda

Un cercle que sempre roda

Durant 2500 anys la humanitat pensa que només és un cos com els animals; de fet he sentit a dir, moltes vegades, i per persones que es consideren molt sàvies, que som animals. Potser sí que té raó qui diu que és un animal si la seva consciència no li revela res més.
Però és innegable que hi ha alguna cosa més per poc que indaguem en nosaltres mateixos; veiem que el cos està fet estructuralment parlant com la majoria de mamífers, i, així és com la ciència natural ens ha catalogat, però ens quedem pensant i sentim tristesa de que només sigui un passar com quan una fulla cau de l’arbre quan arriba la tardor.
Ara, Déu ens revela que som ànimes com Ell, i per tant fill seus.., no seríem pas d’una altra mena, oi? Ens descobreix que la vida aquí a la Terra és un cicle de 5000 anys (molt més curt de com crèiem, oi?) i que nosaltres baixem com punts de llum d’allà dalt on estàvem amb Ell, per entrar en un cos i experimentar la vida en aquest planeta i, que durant els primers 2500 anys recordem que som ànimes i que tenim un cos. En haver transcorregut aquests 2500 anys.., perdem (oblidem) la consciència d’ànima i és llavors quan ens creiem ser només un cos conscient; comencem a creure que som mortals. Durant els restants 2500 anys del cicle, creiem que quan un mor s’acaba tot i ens comparem amb els animals.
I en aquest punt és on ens trobem, però ja al final del cicle que tornarà a començar i tornarem tenir plena consciència. És un cicle que es repeteix com el dia i la nit, com les estacions de l’any, com una roda que gira. Després d’aquest cicle del món tot torna a començar, no serà pas el final del món.

A circle that always rolls

For 2,500 years humanity thinks that it is just a body like animals; in fact I have heard it said, many times, and by people who consider themselves very wise, that we are animals. Perhaps the person who says that it is an animal is right if his conscience does not reveal anything else to him.
But it is undeniable that there is something more as soon as we inquire into ourselves; we see that the body is made structurally speaking like most mammals, and this is how natural science has cataloged us, but we keep thinking and feel sad that it is just a passing like when a leaf falls from the tree when autumn arrives .
Now, God reveals to us that we are souls like Him, and therefore His children…, we wouldn’t be of another type, right? He reveals to us that life here on Earth is a cycle of 5,000 years (much shorter than we thought, right?) and that we came down as points of light from up there where we were with Him, to enter a body and experience life on this planet, and that during the first 2,500 years we remember that we are souls and that we have a body. After these 2500 years have elapsed…, we lose (forget) our soul consciousness and that is when we believe we are only a conscious body; we begin to believe that we are mortal. During the remaining 2,500 years of the cycle, we believe that when one dies it’s all over and we compare ourselves to animals.
And at this point is where we are, but already at the end of the cycle that will start again and we will once again have full consciousness. It is a cycle that repeats itself like day and night, like the seasons of the year, like a turning wheel. After this cycle of the world, everything starts again, it will not be the end of the world.

Un círculo que siempre rueda

Durante 2500 años la humanidad piensa que es sólo un cuerpo como los animales; de hecho he oído decir, muchas veces, y por personas que se consideran muy sabias, que somos animales. Quizás sí tiene razón quien dice que es un animal si su conciencia no le revela nada más.
Pero es innegable que hay algo más a poco que indaguemos en nosotros mismos; vemos que el cuerpo está hecho estructuralmente hablando como la mayoría de mamíferos, y, así es como la ciencia natural nos ha catalogado, pero nos quedamos pensando y sentimos tristeza de que sólo sea un pasar como cuando una hoja se cae del árbol cuando llega otoño.
Ahora, Dios nos revela que somos almas como Él, y por tanto hijo suyos.., ¿no seríamos de otro tipo, verdad? Nos descubre que la vida aquí en la Tierra es un ciclo de 5000 años (mucho más corto de cómo creíamos, ¿verdad?) y que nosotros bajamos como puntos de luz de allá arriba donde estábamos con Él, para entrar en un cuerpo y experimentar la vida en este planeta y, que durante los primeros 2500 años recordamos que somos almas y que tenemos un cuerpo. Al haber transcurrido estos 2500 años.., perdemos (olvidamos) la conciencia de alma y es entonces cuando nos creemos ser sólo un cuerpo consciente; empezamos a creer que somos mortales. Durante los restantes 2500 años del ciclo, creemos que cuando uno muere acaba todo y nos comparamos con los animales.
Y en este punto es donde nos encontramos, pero ya al final del ciclo que volverá a empezar y volveremos a tener plena conciencia. Es un ciclo que se repite como día y noche, como las estaciones del año, como una rueda que gira. Después de este ciclo del mundo todo vuelve a empezar, no será el fin del mundo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: