luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

L’únic Altruista/The only Altruist/El único Altruista

Pot ser que fem coses pels altres sense intenció de rebre’n res a canvi. Aquest és un sentiment molt estès, una idea amb el que es fan les coses pels altres, un sentiment d’ajudar a qui ho està passant malament o a qui té una mancança. Però.., ningú pot ser altruista com ho és Déu.
És molt senzill.., el karma. Tota acció té una reacció; un retorn. Tan si son bones accions com perjudicials hi ha un retorn d’allò que s’ha fet, dit, o, fins i tot, pensat. No és Déu qui et castiga o qui et premia per allò que has fet; no, és el karma. Tots hi estem sotmesos perquè trepitgem el camp de l’acció, la Terra.
Ell, com que no està trepitjant aquesta Terra no té la influència del karma, no té un cos propi on fer accions, per tant, sí que actua a través d’algú, però com a Ésser incorpori que és.., no pot prendre’n els fruits, els resultats. No pot rebre’n el retorn. Per això Ell és la única Anima que es altruista de veritat.
Nosaltres.., d’una manera o altre sentim curiositat pels resultats d’una acció que hàgim fet. Ens agrada saber si allò que hem fet ha anat bé, en el cas de voler ajudar, o, ha perjudicat com es volia, en el cas de danyar. Això també és rebre el retorn. Després quedarà pendent el retorn més contundent que es pot viure més tard o més d’hora. Però es rebrà de totes totes. Així és que no podem ser altruistes d’una manera efectiva.

We may do things for others without the intention of receiving anything in return. This is a very widespread feeling, an idea with which things are done for others, a feeling of helping someone who is having a hard time or who has a need. But… no one can be altruistic like God is.
It’s very simple…, karma. All action have a reaction; a return. Whether they are good or harmful actions, there is a return of what has been done, said, or even thought. It is not God who punishes you or who rewards you for what you have done; no, it’s karma. We are all subjected to it because we step on the field of action, the Earth.
Since He is not on this Earth, He does not have the influence of karma, He does not have His own body where He can carry out actions, therefore, He does act through someone, but as an incorporeal Being that He is…, He cannot take the fruits, the results. He cannot receive the return from it. That is why He is the only Soul that is truly altruistic.
We…, in one way or another, are curious about the results of an action we have taken. We like to know if what we have done has gone well, in the case of wanting to help, or has harmed how it was wanted, in the case of damageing. This is also receiving the return. Then the most forceful return that can be experienced sooner or later will be pending. But it will be received at all costs. So we cannot be effectively altruistic.

Puede que hagamos cosas por los demás sin intención de recibir nada a cambio. Éste es un sentimiento muy extendido, una idea con lo que se hacen las cosas por los demás, un sentimiento de ayudar a quien lo está pasando mal o a quien tiene una carencia. Pero… nadie puede ser altruista como lo es Dios.
Es muy sencillo.., el karma. Toda acción tiene una reacción; un retorno. Tanto si son buenas acciones como perjudiciales hay un retorno de lo que se ha hecho, dicho, o incluso pensado. No es Dios quien te castiga o quien te premia por lo que has hecho; no, es el karma. Todos estamos sometidos a ello porque pisamos el campo de la acción, la Tierra.
Él, como no está pisando esta Tierra no tiene la influencia del karma, no tiene un cuerpo propio donde realizar acciones, por tanto, sí que actúa a través de alguien, pero como Ser incorpóreo que es.., no puede tomar los frutos, los resultados. No puede recibir su retorno. Por eso Él es la única Alma que es altruista de verdad.
Nosotros.., de una forma u otra sentimos curiosidad por los resultados de una acción que hayamos hecho. Nos gusta saber si lo que hemos hecho ha ido bien, en el caso de querer ayudar, o, ha perjudicado cómo se quería, en el caso de dañar. Esto también es recibir el retorno. Luego quedará pendiente el retorno más contundente que se puede vivir más tarde o más temprano. Pero se recibirá a toda costa. Así es que no podemos ser altruistas de forma efectiva.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Informació

This entry was posted on Desembre 22, 2022 by in Secretos revelados and tagged , , , , , , .
A %d bloguers els agrada això: