luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Entenent el futur cíclic/Understanding the cyclical future/Entendiendo el futuro cíclico

Entenent el futur cíclic

Quan passa alguna cosa, aquesta queda a la memòria com una cosa fixada. Allò va ser real, no és inventat perquè s’ha viscut en persona.

  • Enteneu que, el que sigui que passa a ser passat, estava en el drama.

El futur sembla incert perquè encara ha de passar.., però mirant enrere podem discernir que allò serà la història que tornarem a viure d’aquí 5000 anys. Si entenem que el món es mou en una roda que triga aquest temps en girar, al menys tindrem pel cert que aquella franja de futur serà fil per randa exacta a la que hem viscut ara, dins la nostra època actual. Però el cicle també està influït per la llei de l’entropia, per tant.., hem de comprendre que el principi és perfecte i a mida que va rodant el cicle de 5000 anys es va degradant fins tal punt com estem ara i una mica més. O sigui, que ànims!, no tot serà com ara!

passat, present i futur

Understanding the cyclical future

When something happens, it remains in the memory as something fixed. That was real, it is not invented because it has been lived in person.

  • Understand that, whatever happened to be past, was in the drama.

The future seems uncertain because it is yet to pass.., but looking back we can discern that this will be the story we will live again in 5000 years. If we understand that the world moves on a wheel that takes this time to turn, at least we will have for certain that this strip of the future will be point by point exactly the one we have lived in now, within our current era. But the cycle is also influenced by the law of entropy, therefore…, we must understand that the beginning is perfect and as the 5000 year cycle rolls on it degrades to the point where we are now and a little more. I mean, cheer up! Not everything will be like now!

past, present, future

Entendiendo el futuro cíclico

Cuando algo ocurre, éste queda en la memoria como algo fijado. Aquello fue real, no es inventado porque se ha vivido en persona.

  • Entended que, lo que sea que pasa a ser pasado, estaba en el drama.

El futuro parece incierto porque todavía está por pasar.., pero mirando atrás podemos discernir que aquello será la historia que volveremos a vivir dentro de 5000 años. Si entendemos que el mundo se mueve en una rueda que tarda este tiempo en girar, al menos tendremos por cierto que esa franja de futuro será punto por punto exacta a la que hemos vivido ahora, dentro de nuestra época actual. Pero el ciclo también está influenciado por la ley de la entropía, por lo tanto…, debemos entender que el comienzo es perfecto y a medida que avanza el ciclo de 5000 años se degrada hasta el punto en el que estamos ahora y un poco más. O sea que, ¡ánimo! ¡No todo será como ahora!

pasado, presente y futuro

ENTENEN LA VIDA/UNDERSTANDING THE LIFE/ENTENDIENDO LA VIDA

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: