luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Tornar el poder a l’ànima/Return the power to the soul/Devolver el poder al alma

Tornar el poder a l’ànima

Com es pot netejar l’ànima de cadascú, de tot l’acumulat, de totes les impressions que l’han marcat profundament i l’han tornat desconfiada, egoista, rancuniosa, venjativa, malpensada.., etc?

Purifiqueu l’ànima amb ioga.

No hi ha aigua, per més sagrada que sigui, que pugui filtrar-se a través del cos fins arribar a l’ànima i netejar-la. Perquè el cos és físic i l’ànima és intangible, a-temporal, indestructible i és una energia tal que s’ha ficat al cos per infondre-li vida; per tant.., no hi ha aigua que valgui per això, per tornar-la al seu estat natural inicial. Per molts Ganges que hi hagin al món.., res hi podran fer.
Però hi ha un mètode que Déu ens fa conèixer, infal·lible si un s’esforça per practicar-lo tant com sigui possible:
El ioga.., amb Déu.
Que.., és un record intens en estat meditatiu; recordar al Pare de l’ànima que sóc. No té res a veure amb cap ioga dels que hem conegut. Aquest estat concentrat provoca que l’ànima es vagi alliberant de les càrregues que arrossega, mica en mica, cada vegada que invoquem a Déu a la nostra ment. El foc té la virtut de purificar de gèrmens allò que toca.., aquí, en aquest àmbit espiritual, a aquest ioga se li ha dit foc, el foc del ioga que purifica l’ànima dels «gèrmens» que s’ha contaminat.

COM APRENDRE RAJA IOGA (el foc del ioga)

Return the power to the soul

How can the soul of each one be cleansed of everything accumulated, of all the impressions that have marked it deeply and have made it distrustful, selfish, spiteful, vindictive, ill-thought… etc?

Purify the soul with yoga.

There is no water, however sacred, that can filter through the body to reach the soul and cleanse it. Because the body is physical and the soul is intangible, timeless, unbreakable and it is such an energy that it has entered the body to infuse it with life; therefore…, there is no water that is worth it, to return it to its initial natural state. No matter how many Ganges there are in the world… they will not be able to do anything.
But there is a method that God makes known to us, infallible if one strives to practice it as much as possible:
Yoga… with God.
That…, is an intense memory in a meditative state; remember the Father of the soul that I am. It has nothing to do with any yoga that we have known. This concentrated state causes the soul to free itself from the burdens that it carries, little by little, every time we invoke God in our minds. Fire has the virtue of purifying what it touches from germs…, here, in this spiritual ambit, this yoga has been called fire, the fire of yoga that purifies the soul from “germs” that it have been contaminated.

HOW TO LEARN RAYA YOGA (the fire of yoga)

Devolver el poder al alma

¿Cómo se puede limpiar el alma de cada uno, de todo lo acumulado, de todas las impresiones que le han marcado profundamente y la han vuelto desconfiada, egoísta, rencorosa, vengativa, malpensada.., etc?

Purificad el alma con yoga.

No hay agua, por sagrada que sea, que pueda filtrarse a través del cuerpo hasta llegar al alma y limpiarla. Porque el cuerpo es físico y el alma es intangible, atemporal, inquebrantable y es una energía tal que se ha metido en el cuerpo para infundirle vida; por tanto.., no hay agua que valga para ello, para devolverla a su estado natural inicial. Por muchos Ganges que hayan en el mundo… nada podrán hacer.
Pero hay un método que Dios nos da a conocer, infalible si uno se esfuerza por practicarlo todo lo posible:
El yoga.., con Dios.
Que.., es un recuerdo intenso en estado meditativo; recordar al Padre del alma que soy. Nada tiene que ver con ningún yoga de los que hemos conocido. Este estado concentrado provoca que el alma se vaya liberando de las cargas que arrastra, poco a poco, cada vez que invocamos a Dios en nuestra mente. El fuego tiene la virtud de purificar de gérmenes lo que toca.., aquí, en este ámbito espiritual, a ese yoga se le ha llamado fuego, el fuego del yoga que purifica el alma de los «gérmenes» que se ha contaminado.

CÓMO APRENDER RAYA YOGA (el fuego del yoga)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: