luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

3’4o”Desconnectar per a connectar/3’32”Disconnect to connect/3’05”Desconectar para conectar

Desconnectar per a connectar

-Per uns instants… em permeto… experimentar… la companyia d’aquest Ésser Suprem…. anomenat Déu……..
-Respiro profundament… i permeto… el que totes les cèl·lules del meu cos… es nodreixin d’aquesta energia… de benestar… del fet d’estar connectat… amb aquest Ésser amorós… Suprem… aquesta Ànima excepcional……..
-Gaudeixo… d’aquests instants de pau… una pau… que no és física… és una pau… espiritual… és la pau de l’ànima… amb la companyia… de Déu……..
-Experimento aquesta companyia… d’una energia… que nodreix… totes les cèl·lules del cos físic… No sento el cos ja… perquè s’està transformant… en una matèria… molt lleugera… Al no sentir el cos… em puc sentir ànima… em puc sentir aquesta energia… que fa… que el cos… visqui……..
Connectada… amb la Font… de l’energia… que és Déu… em sento… formar part… d’una cosa especial… una cosa eterna… Sé que… a part del cos… que té la seva durada… sé que sóc eterna…….

Om shanti.

Disconnect to connect

-For a few moments… I allow myself… to experience… the company of this Supreme Being… called God……..
-I breathe deeply… and allow… that every cell in my body…is nourished… from this energy… of well-being… from the fact of being connected… with this Supreme loving… Being… this exceptional Soul……..
-I enjoy… these moments of peace… a peace… that is not physical… it is a spiritual… peace… it is the peace of the soul… with the company… of God……..
-I experience… this company… of an energy… that nourishes… all the cells of the physical body… I don’t feel the body anymore… because it is transforming… into a very matter… light… By not feeling the body… I can feel myself soul… I can feel myself this energy… that makes… the body… live……..
Connected… to the Source… of energy… which is God… I feel part of… something special… something eternal… I know that… apart of the body… that has its duration… I know that I am eternal…….

Om shanti.

Desconectar para conectar

-Por unos instantes… me permito experimentar… la compañía de este Ser Supremo… llamado Dios……..
-Respiro profundamente… y permito… que cada célula de mi cuerpo… se nutra… de esta energía… de bienestar… del hecho de estar conectado… con este Ser amoroso… Supremo… esta Alma excepcional……..
-Disfruto… estos momentos de paz… una paz… que no es física… es una paz… espiritual… es la paz del alma… con la compañía de Dios…..…
-Experimento… esta compañía… de una energía… que nutre… todas las células del cuerpo físico… ya no siento el cuerpo… porque se va transformando… en una materia muy… ligera… Al no sentir el cuerpo… me puedo sentir el alma… me puedo sentir esta energía… que hace… que el cuerpo… viva……..
Conectado… a la Fuente… de energía… que es Dios… me siento parte de… algo especial… algo eterno… sé que… aparte del cuerpo.. .que tiene su duracion… se que soy eterno…….

Om shanti.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: