luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Caminar pel sender espiritual/Walking the spiritual path/Caminar por el sendero espiritual

Reflexió de la Setmana  28 de gener de 2023

Caminar pel sender espiritual

Els que recorrem el sender espiritual som els que ens hem inscrit a l’escola espiritual. El nostre objectiu hauria de ser aprovar totes les assignatures amb honors. Això vol dir que la comprensió i el poder espiritual de Déu s’han assimilat tan bé que ni un sol desafiament de la vida s’afronta sense equanimitat ni veritat. El cor és misericordiós i altruista, mai no s’afligeix ni causa tristesa. Els sentiments són purs, és a dir, lliures de necessitats o expectatives, i aquests sentiments purs es comparteixen en abundància amb els altres.
I no haurem aconseguit això convertint-nos en ermitans i allunyant-nos de la vida quotidiana, sinó romanent completament al món, si bé distanciats de tot vici i negativitat.
Ara és el moment de convertir-nos en aquest exitós estudiant de la vida. No hauríem de dubtar de nosaltres mateixos. La confiança en Déu ens proporcionarà la Seva ajuda. Aquesta, més la nostra pròpia determinació, ens donaran la fortalesa per avançar i progressar. Déu ens ho està donant tot. Tinguem fe en això i continuem pel camí per arribar a ser com Ell.

Extracte del llibre:
Paraules i saviesa d’una de,
les grans líders espirituals,
del món,
COMPANYA DE DÉU,
Ed. Brahma Kumaris
Dadi Janki

Week Reflection January 28,  2023

Walking the spiritual path

Those of us who walk the spiritual path are those who have enrolled in the spiritual school. Our goal should be to pass all subjects with honors. This means that God’s understanding and spiritual power have been so well assimilated that not a single challenge in life is met without equanimity or truth. The heart is merciful and altruistic, it never grieves or causes sadness. Feelings are pure, that is, free from needs or expectations, and these pure feelings are shared in abundance with others.
And we will not have achieved this by becoming hermits and moving away from everyday life, but by remaining completely in the world, although distanced from all vice and negativity.
Now is the time to become such a successful student of life. We should not doubt ourselves. Trust in God will provide us His help. This, plus our own determination, will give us the strength to move forward and progress. God is giving us everything. Let us have faith in this and continue on the path to become like Him.

Extract from the book:
Words and wisdom from one of,
the great spiritual leaders,
of the world,
COMPANION OF GOD,
Ed. Brahma Kumaris
Dadi Janki

Reflexión de la Semana  28 de enero 2023

Caminar por el sendero espiritual

Los que recorremos el sendero espiritual somos los que nos hemos inscrito en la escuela espiritual. Nuestra meta debería ser aprobar todas las asignaturas con honores. Esto significa que la comprensión y el poder espiritual de Dios se han asimilado tan bien que ni un solo desafío de la vida se afronta sin ecuanimidad o verdad. El corazón es misericordioso y altruista, nunca se apena ni causa tristeza. Los sentimientos son puros, es decir, libres de necesidades o expectativas, y estos sentimientos puros se comparten en abundancia con los demás.
Y no habremos conseguido esto convirtiéndonos en ermitaños y alejándonos de la vida cotidiana, sino permaneciendo completamente en el mundo, si bien distanciados de todo vicio y negatividad.
Ahora es el momento de convertirnos en tal exitoso estudiante de la vida. No deberíamos dudar de nostros mismos. La confianza en Dios nos proporcionará Su ayuda. Ésta, más nuestra propia determinación, nos darán la fortaleza para avanzar y progresar. Dios nos lo está dando todo. Tengamos fe en esto y prosigamos en el camino para llegar a ser como Él.

Extracto del libro:
Palabras y sabiduría de una de,
las grandes líderes espirituales,
del mundo,
COMPAÑERA DE DIOS,
Ed. Brahma Kumaris
Dadi Janki

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: