luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Immortalitat natural/Natural immortality/Inmortalidad natural

Reconquerir la immortalitat natural

A Déu també se li ha dit el Senyor de la Immortalitat, i això no només és perquè mai mor, sinó perquè Ell sempre sap qui és. No pot morir pas algú que mai ha nascut. El naixement i mort és inherent al cos físic. Qui sempre existeix és immortal i perquè això sigui possible no s’ha de tenir mai un cos físic. L’oblit forma part dels éssers humans que naixem i oblidem qui érem abans de tornar a néixer, tal com s’esvaeixen els somnis tot just en despertar.

PUNTS: L’ànima es pot percebre i per això es diu: «Hi ha una ànima en mi» La meva ànima és infeliç».

L’error que hem fet durant segles és pensar que tenim una ànima, i així és com ens hem fet mortals de necessitat: el cos no dura sempre i amb ell, en perdre’l, perdem el sentit de la immortalitat. La diferència entre, Tenir (una ànima) i Ser (l’ànima), és ser mortal per creença o ser immortal de natural. Ara s’ha de tornar a recuperar el sentit d’immortalitat natural, sinó, no és possible entendre Déu. Si no ens comprenem a nosaltres mateixos.., què més podrem comprendre?

Reconquer natural immortality

God has also been called the Lord of Immortality, and this is not only because He never dies, but because He always knows who He is. Someone who was never born cannot die. Birth and death is inherent in the physical body. He who always exists is immortal and for this to be possible one must never have a physical body. Forgetting is part of human beings that we are born and we forget who we were before we were born again, just as dreams fade when we wake up.

POINTS: The soul can be perceived and that is why it is said: “There is a soul in me”. My soul is unhappy.

The mistake we have made for centuries is to think that we have a soul, and this is how we have become mortal by necessity: the body does not last forever and with it, when we lose it, we lose the sense of immortality. The difference between, To have (a soul) and To be (the soul), is to be mortal by belief or to be immortal by nature. Now the sense of natural immortality must be regained, otherwise it is not possible to understand God. If we don’t understand ourselves.., what else can we understand?

Reconquistar la inmortalidad natural

Dios también ha sido llamado el Señor de la Inmortalidad, y esto no es solo porque Él nunca muere, sino porque Él siempre sabe quién es. Alguien que nunca nació no puede morir. El nacimiento y la muerte son inherentes al cuerpo físico. El que siempre existe es inmortal y para que esto sea posible nunca se debe tener un cuerpo físico. Olvidar es parte de los seres humanos que nacemos y olvidamos quienes éramos antes de nacer de nuevo, así como los sueños se desvanecen cuando nos despertamos.

PUNTOS: El alma se puede percibir y por eso se dice: “Hay un alma en mí”. Mi alma es infeliz.

El error que hemos cometido durante siglos es pensar que tenemos un alma, y así nos hemos vuelto mortales por necesidad: el cuerpo no dura para siempre y con él, cuando lo perdemos, perdemos el sentido de la inmortalidad. La diferencia entre Tener (un alma) y Ser (el alma), es ser mortal por creencia o ser inmortal por natural. Ahora hay que recuperar el sentido de la inmortalidad natural, de lo contrario no es posible comprender a Dios. Si no nos entendemos a nosotros mismos… ¿qué más podemos entender?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: