luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

HORA DE TRIAR/TIME TO CHOOSE/HORA DE ESCOGER

ÉS HORA DE TRIAR

Hi ha una tria a fer, tot i que ara mateix no sembli ser una cosa urgent.., però sí, ho és!

PUNTS: Què voleu? Si voleu pau, considereu-vos una ànima, recordeu al Pare i vindreu a Mi. Els que vagin al paradís diran que, definitivament, prendran coneixement i felicitat.

Son dues les destinacions on va l’ànima quan abandona el cos en aquests moments finals del cicle del món:
La una és la més requerida, la terra de la pau que és la llar de les ànimes també anomenada Paramdhan o Nirvana, és el desig acomplert de pau, és on també resideix l’Ànima Suprema anomenat Déu.
L’altra és la més minoritària, és el desig acomplert de felicitat i pau, la del món nou o paradís, la que, a més de entrenar-se, mentre encara l’ànima te cos, estudiant el coneixement del Raja Ioga que Déu ensenya, també ha d’establir la connexió del record anomenat ioga amb Ell, Déu, l’Ànima Suprema, d’una forma gairebé constant.
Per a les dues i úniques destinacions, l’indispensable és considerar-se una ànima.., sinó, no es podrà comprendre res ni tampoc assolir voluntàriament el destí més comunitari, serà a base de rentar karma. Però hi ha una gran diferència entre haver de saldar karma per obligació que fer-ho amb tota la consciència.
Així doncs.., què voleu? Què volem?

IT’S TIME TO CHOOSE

There is a choice to be made, even though it doesn’t seem like an urgent thing right now.. but yes, it is!

POINTS: What do you want? If you want peace, consider yourself a soul, remember the Father and you will come to Me. Those who go to paradise will say that they will definitely take knowledge and happiness.

There are two destinations where the soul goes when it leaves the body in these final moments of the world cycle:
One is the most required, the land of peace which is the home of souls also called Paramdhan or Nirvana, it is the fulfilled desire for peace, it is also where the Supreme Soul called God resides.
The other is the most minority, it is the fulfilled desire for happiness and peace, that of the new world or paradise, the one that, in addition to training, while the soul is still the body, studying the knowledge of Raja Yoga that God teaches, he must also establish the connection of the memory called yoga with Him, God, the Supreme Soul, in an almost constant manner.
For the two and only destinies, the indispensable thing is to consider yourself a soul… otherwise, you will not be able to understand anything, nor will you be able to voluntarily reach the most communal destiny, it will be based on washing away karma. But there is a big difference between having to pay karma out of obligation and doing it with all consciousness.
So.. what do you want? what do we want

ES HORA DE ELEGIR

Hay que tomar una decisión, aunque no parece algo urgente en este momento… pero sí, ¡lo es!

PUNTOS: ¿Qué queréis? Si queréis la paz, consideraos un alma, recordad el Padre y vendréis a Mí. Los que van al paraíso dirán que definitivamente tomarán conocimiento y felicidad.

Hay dos destinos a donde va el alma cuando deja el cuerpo en estos momentos finales del ciclo del mundo:
Uno es el más requerido, la tierra de la paz que es el hogar de las almas también llamado Paramdhan o Nirvana, es el deseo cumplido de paz, es también donde reside el Alma Suprema llamada Dios.
El otro es el más minoritario, es el deseo cumplido de felicidad y paz, el del nuevo mundo o paraíso, la que además de entrenar, mientras el alma aún tiene cuerpo, estudiando el conocimiento del Raja Yoga que Dios enseña, debe también establecer la conexión del recuerdo llamado yoga con Él, Dios, el Alma Suprema, de una manera casi constante.
Para los dos y únicos destinos, lo indispensable es considerarse un alma.., de lo contrario, no se podrá comprender nada, ni tampoco alcanzar voluntariamente el destino más comunitario, será a base de limpiar karma. Pero hay una gran diferencia entre tener que saldar karma por obligación y hacerlo con toda conciencia.
¿Entonces qué queréis? ¿Qué queremos?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: