luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Tanca la porta als 5 lladres/Close the door to the 5 thieves/Cierra la puerta a los 5 ladrones

L’ànima és una llumeneta que està encesa i titil·lant enmig d’una tempesta constant. De vegades la tempesta ve de fora, d’altres la tempesta ve de dins.

PUNTS: Aquells cinc lladres us causen molta pèrdua al vostre interior: ego, aferrament, ira, luxúria, avarícia.
Parlar-li malament a algú, enfadar-s’hi i renyar a algú també és causar-li pesar Quan erupciona la malaltia de la ira, destrueix l’ésser. Tan aviat com algú comença a cridar, la làmpada (la llum de l’ànima) s’apaga. Maia (els 5 lladres) os segueix posant exàmens.

L’únic desig honorable que hi pot haver, i que, pot fer que tots els altres desigs que drenen la persona s’acabin, és el desig de canviar. Tot i així, costa molt, perquè ni tan sols sabem què estem fent malament. Existeix l’únic Mestre i Guia que pot mostrar-nos com fer-ho; i ho fa ensenyant el Raja Ioga més antic que hi pot haver sobre la capa de la Terra, i, només és ara quan Ell l’ensenya. Aquest coneixement ho clarifica tot i ens sorprèn tant.., que, alguns no poden suportar el fet de conèixer que tot depèn de cadascú, que res és a les mans de Déu, tret d’aquest ensenyament, que ens transforma de dalt a baix.

The soul is a light that is on and flickering in the middle of a constant storm. Sometimes the storm comes from outside, sometimes the storm comes from within.

POINTS: Those five thieves cause a lot of loss within you: ego, attachment, anger, lust, greed.
Speaking ill to someone, getting angry and scolding someone is also causing them grief. When the disease of anger erupts, it destroys the being. As soon as someone starts shouting, the lamp (the light of the soul) goes out. Maya (the 5 thieves) keeps giving you exams.

The only honorable desire there can be, and which can make all the other desires that drain the person end, is the desire to change. Still, it costs a lot, because we don’t even know what we’re doing wrong. There is the only Master and Guide who can show us how to do it; and He does it by teaching the oldest Raja Yoga that there can be on the face of the Earth, and it is only now that He teaches it. This knowledge clarifies everything and surprises us so much… that some cannot bear the fact of knowing that everything depends on each one, that nothing is in the hands of God, except for this teaching, which transforms us from top to bottom.

El alma es una luz que está encendida y titilando en medio de una tormenta constante. A veces la tormenta viene de afuera, a veces la tormenta viene de adentro.

PUNTOS: Esos cinco ladrones causan mucha pérdida en vuestro interior: ego, apego, ira, lujuria, codicia.
Hablar mal a alguien, enojarse y regañar a alguien también les está causando dolor. Cuando estalla la enfermedad de la ira, destruye el ser. Tan pronto como alguien comienza a gritar, la lámpara (la luz del alma) se apaga. Maya (los 5 ladrones) os sigue poniendo exámenes.

El único deseo honorable que puede haber, y que puede hacer desaparecer todos los demás deseos que agotan a la persona, es el deseo de cambiar. Aún así, cuesta mucho, porque ni siquiera sabemos qué estamos haciendo mal. Existe el único Maestro y Guía que puede mostrarnos cómo hacerlo; y lo hace enseñando el Raja Yoga más antiguo que puede haber sobre la faz de la Tierra, y justamente ahora lo enseña. Este conocimiento lo aclara todo y nos sorprende tanto.., que algunos no soportan el hecho de saber que todo depende de cada uno, que nada está en las manos de Dios, excepto esta enseñanza, que nos transforma de arriba abajo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: